Türk Halk inançlarında Büyü


Türk halk inançlarında büyü nasıl yapılır sizlere bilgiler vereceğiz ; İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri bilinen ve uygulanan bir faaliyet olan büyü, dînî ve din dışı düşüncelerle yakın veya uzak bir ilişki içerisinde olmuştur.

“Türk Halk inançlarında Büyü ve Büyü ile ilgili uygulamalar” isimli çalışımamızı yapmamız.ın amacı, Türk halkının büyü fenomeni konusundaki tutum ve tavrını, büyü alanında yaptığı çeşitli uygulamaları objektif bir şekilde ortaya koymak, böylece insanlık tarihinin en eski devirlerine kadar uzanan büyü ve sihir uygulamaların  ilmî ölçüler çerçevesinde ele almaktır.

Büyü, tabiat üstü güçlerle ilişki kurarak tabiatın ve tabiattaki varlıkların etki altına alınabilecesi inancından kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda da büyünün, ruhlar ve diğer varlıklar üzerine etki edebileceğine inanılmaktadır.

Büyücüler; ilim, fen, edebiyat, felsefe ve dinlerin kutsallarından faydalanmayı gayet iyi bilen kimselerdir. Bu şekilde, gerçek olmayan. hakikat zannettirebilecek bir biçimde insan ruhu üzerinde etkin bir rol oynayabilmişlerdir. Büyüdeki sırlar, sebebi gizli olan incelikler olması nedeniyle, herkesin merakını uyandırmış, bu sebepten dolayı da her devirde aktüalitesini korumuştur.

Ancak bu konuda ülkemizde, Türk halk inançlarında büyü ve büyü uygulamalar. ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. İnsanların kültürüne önemli oranda katkıları olan Türk halkının, büyü ve büyü amaçlı davranışlara yönelik tutumlarının bilinmesi, bilim ve bilimsel düşünceye
yönelik tavrının da bir göstergesi olacaktır.

Türk halk inançlarında büyü ve büyü ile ilgili uygulamaların gerçekçi bir analizini yapabilmek için, konu ile ilgili kavramların iyi anlaşılması gerekmektedir. Bunların ilki “büyü” kavramıdır. Sonra büyü ile ilgili diğer kavramlardır.

Bir önceki yazımız olan Şeytanlar Kötü Kokuları mı Severler? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.