küs kişileri barıştırma duası

  • Barıştırma büyüsü

    Bir kimseyi soğuduğu, ayrılmak istediği (bir kimse ile barıştırmak, kavuşturmak için, kireçle, bir tahtanın ya da düz taşın üzerine küçük...