Dua İle sevdiğinin bağlanması

Aşağıda gelen ayetleri yaz. Temiz suya koy. Üzerine tekrar bu ayetleri yedi (7) defa oku ve geçimsiz olan ailelere, bir birlerini sevmeyen çiftlere içir. Aralarındaki dargınlık ve kırgınlıklar kalkar. Yerini sevgi, aşk ve muhabbete bırakır. Derin ve sonsuz aşkla birbirlerini sevmeye devam ederler.

Yazılacak ve okunacak ayetler bunlardır:
dua-ile-sevdigin-kisiyi-baglamaEnfakte mâ filardî cernían mâ ellefte beyne kulûbihim, velâ kinnellâhe ellefe ellefe beynehüm, innellâhe azîzün hakîm.

Ve nehiyen-nefse anil-hevâ*

Kale ifritün minel cînnî ene atike bihi kable en tekume mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyün emin*

Kalellezi indehu ilmüm minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfük* Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun*

Vel erda feraşnaha fe ni’mel mahidun* Ve ma ye’tihim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu’ridiyn* İnnehu min süleymane ve innehu bis-millahirrahmanîrrahiym*

Ella ta’lu aleyye ve’tuni müslimin*

Ve elgaytü aleyke mehabbetten minnî* Allâhümme elkı beyne fülan ibni fülane ve fülan binti fülane bil mehabeti vel ülfeti hatta yekâdü lehû ve yutîuhû velâ yasbir anhü saten vahideten*

Ve kâle nisvetün fil-medinetim-Raetülazîzi türâvidü fetâhâ an nefsihî kad şekafehâ hubben* es-saate2, elvahan*

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]