Medyum Hoca giresun

Giresun ve çevresinde ünlü medyum dolunay sizlere her türlü aladan destek vermeye devam ediyor.Giresunda büyü yapan hocalar sayılı olsadan bu hocalar oldukça gizli olup yaptıkları uygulamalar son derece kuvvetli ve güçlüdür

Medyum terimi spirit sözlüklerde “Herkes’daki bedenini ayrılma etmiş ruhlarla bağlantı kurarak onlardan aldıkları tesirleri farklı tezahürler durumunda Herkes’ya yansıtan, psişik bakımdan duyarlı  ( alıngan )kimselere  ( zihnî medyumlar) ya da rastgele bir ruhsal bağlantı sözkonusu olmaksızın paranormal fenomenler ortaya koyabilen özel yeteneklere sahip kimselere  ( fiziki medyumlar) verilen ad” olarak tanımlanır.

Bu tanımdan da anlaşılabileceği buna benzer bir medyumun paranormal bir olay ortaya koymasında  giresun medyumun ruhundan bir başka ruhun var olması koşul değildir. Yani medyumun ruhundan bir başka ruhun sözkonusu olmadığı medyumnik tezahürler de mevcuttur. Fakat kimisi medyumnik tezahürlerde ilk etkenin medyumun ruhunun mu yoksa bir bedensiz ruhun mu sözkonusu olduğunu tanımlamak bitiş derece güçtür.

Giresun’da ’ bir köyünde, bundan yirmi yıl önce, Hacca gitmiş, alabildiğine sakal bırakmış, görünüşte, elini eteğini dünyadan çekip kendini dine vermiş, bir hoca vardı. Bugün de vardır ya. Çok az okuma bilir, Kur’anı Karadeniz ağzıyla okur. Sesi çok kalındır, bağırdığı zaman yankır. Bundan dolayı, öna, Ses Veren Hacı derler. Ses Veren Hacı büyü yapmakla, özellikle doğuramayan genç kadınları, çocuğu olmayanlan, doğurtmakla ünlüdür. Bütün yoksullara, kimsesizlere, görünüşte, yardım eder, ancak daha çok dul kadınların çevresinde dolaşır, onlan avutur, acılarını gidermeye, yatıştırmaya çalışır. Ses Veren Hacı’nm bir «Ermiş» olduğuna, inam lır. 0, çok seyrek görünür, kimsenin evine uğramaz, daha çok Yukarı Yer denen Gümüşhane köylerine gider. Ses Veren Hacı kimin evine girerse, orada bolluk, mutluluk, tathhk olurmuş. Geceleri kapılarda, özellikle dul ya da erkeği olmayan kadınk rın kapılarında anlaşılmaz sesler duyulduğu inancı (…) köyünde yaygmdır. Hacı’ya gidilir, bunun nedeni araştırılır. Hacı, önceden, Menderes’in uçacağını, onun ancak görünüşte asılabileceğini de bilip bildirdiği için, büyük bir güven var ona karşı. Hacı, bu kapıların ses çıkarma işini incelemeye koyulurken, kendisine başvurulup, istemediği bir erkeğe başlık karşılığı verilmek istenen bir kızm bağlanması dileğinde bulunulur. Hacı, bunu sevinçle karşılar, istenen büyüyü yapar. Düğüne daha epey bir süre olduğu için, büyünün etkisi hemen beklenmez. Ses Veren Hacı, büyüyü yaptıran evin, çevreye göre alımlı çalımlı, güzel gelinine göz kopar.
0 sırada, evin çevresinde, geceleri bir «Ermiş» in dolaştığı söylentisi çıkar. Uzun boylu, aklara bürünmüş bir ermiş, kimi kadmlara görünür olur. Bu durumdan korkanlar bulunduğu halde yakman kimse yoktur nedense. Hacı’dan kuşkulanan da çıkmaz. Üstelik Hacı, büyü yaptığı evin kadınlarıyla da iyi geçinmektedir. Durumu gizlice Hacı’ya anlatırlar. Hacı onlara:
— Cenaburobbilaleminin ne yapacağı bilinmez, bu köyde bir evliyanun olduğuni bana da dediler, bu köy şehidlerun yatağıdur, olur burda evliya. Size görunen nurdur, sakun kapilarunuzi kapamayin.
Hacı bunları söyledikten sonra, bir de muska yapıp cinleri koyar, okuyup üfler, kız gibi, köyü de bağlar.
Bir gece, mısır tarlasını domuzlardan korumak için geceleri bekleyen bir komşu, köpeği ile çevrede dolaşırken, bir görüntü ile karşılaşmış. Görüntü, söylediği gibi, aklara bürünmüş, uzun boylu, durur gibi yavaş yürüyen, insanı ürküten bir biçimdeymiş. Adam korkusundan, tüfeğini bile kullananıamış. Ancak, yanındaki köpeği, birden, görüntüye saldırmş. Görüntü, ilkin, kıpırdamamış. Tarlayı bekleyen köylü köpeğini bırakıp kaçmış.Köpek, köye yeni getirilmiş, köyün durumuna yabancı olduğundan, köy halkını tanımıyor, gündüz bağlanıp, geceleri tarlaya götürülüyordu.
Köpek, yılmamış, adamın kaçmasına karşı!ık, peşini bırakmamış, görüntünün üzerine atılıp, iLtünü başını yırtmış. Yakın evlerden bu gürültüyü duyanlar, tarlaya domuz geldi diye dışarı fırlayıp köpeğin sesinin geldiği yere varmca, ne görsünler? Yorgan çarşafına bürünmüş Ses Veren Hacı, sesini çıkarmadan, yerde yatıyor; köpek, şurasını burasını ısırmış, kanıyor.
Ses Veren Hacı, göz koyduğu kadının evine gidip oraya Tanrının nurunu getirecekti. 0 günden sonra, bir daha, köyde ne «ermiş» gören oldu, ne de Tanrı nuru Ses Veren Hacı’yı. Ses Veren Hacı, şimdi, tstanbul’un Kartal Maltepe’siııde, sesini kesmiş, yaşıyor; bu satırların yazarını görünce; ona raho ne zaman miishiman olacasun» da derniyor artık.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]