Sevdiğinizi Korunma Duası ve Büyüsü

Sevdiğinizden korunmak için yapılacak dualar neler ve büyü nasıl yapılır sizlere bu bölümde bilgiler aktarağız ; Bir kimse sevgilisini ya da kendisini başkalarının saldırılarından, dedikodularından korumak isterse, cinciye gidip içini döker. Cinci, gelenin yıldızıma, burcuna baktıktan sonra gereğini yapmaya koyulur.
Duayı yaptıran erkekse, yatsıdan sonra, dişiyse, sabah ozanından önce inciye gelir. Cinci, onu uygun bir yere oturtur başının üstüne bir kaşık koyar. Ağzı aşağı doğru olan kaşığın üzerine «ya seyyidul müminin deyip üfler. «Inananların efendisi» anlamına gelen bu sözle koruyu cu cini çağırı. Oturan kişinin çevresinde, cinci yedi kez döner, Kur’andan kısa bir sure okur, yüzüne üfler, üç kez ya hafız deyip yere tükürür.

Daha sonra, şu ayetlen arapça olarak okuyup döner:
Ey insanlar, düşmanınız olanı, düşmanınız olanı dost edinmeyiniz. Size gelen hakkı tanımadır, rabbiniz olan Tanrıya inandiğınız için peygamberi de, sizi de yurdunuzdan çıkardıklarından onlara dost yüzü gösteriyorsunuz. Siz yurdunuzdan, benim yolumda savaşmak için, rızam kazanmak için çıktıysanız, dostluk mu göstereceksiniz? Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da en iyi bilenim ben. Doğru yoldan sapmış olur içinizden bunu yapmaya kalkan Sizi ele geçirdiklerinde düşmaninız olurlar, size elleriy‘le, dilleriyle kötülük ederler, küfür olrna’uzi iste ne r. Hisımlarımızın, çocuklarınızın bır yararı dokunmaz size. Kıyamet günü sizinle onların arasım ayıracak Tanrı. Tanrı görür bütün yaptıklarınız.

(Et-Mümtahana, 1-3).
Bu işlem yedi gün sürer, yedinci günü, son işlemin yapılışından sonra, cinci, korunma anlatan bir duaya koyulur. Tanrıdan bu kulunu ko rumasını, esirgemesini, cinleri yanından uzaklaştırmasını, koruyucu meleklerıni yanından eksik etmemesini diler. Bir kğıdın üzerine bir daire çizer, içine «y Hafız, hıfz eyle» yazar, üç kat muşambaya sarar, uzerrnde bulundurmak üzere kendisine başvurana verir. Bundan sonra onu melekler korurmuş, kimse kuma bile dokunamazmış.