Burdasınız: Ana Sayfa » Genel » Sevdiğini Aşkla Etkileme Büyüsü

Sevdiğini Aşkla Etkileme Büyüsü, sevdiğiniz kişininde sizinle aynı hisleri paylaşması için kim bilir neler verirdiniz. Herkes çok şey vermek ister elinde ne varsa. Ama işte aşk öyle bir şey ki bi terk ettimi kişiyi bir daha geri gelmez. Maalesef aşk sevdiğiniz kişiyi terk edip de sizde kaldığı için şuan acı çekiyorsunuz. Aşka bir şeyleri diretmek lazım. Bunun içinde büyüden yardım alabilirsiniz. Aşk büyüsü sevdiğiniz kişinin sizi sevmesinin tek yoludur. Tek yoludur çünkü başka yolu yoktur. Sevdiğiniz kişinin size aşık olması için yapılacak en etkili şey aşk büyüsüdür ve bu önümüzdeki uzun yüzyıllar boyuncada asla değişmeyecek.Sevdiğini aşkla etkileme büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Aşağıdaki büyüyü de yapabilirsiniz. Sevdiğinize ait bir eşya parçası alın ve üzerine kendi adınızı yazın. Kendinize ait bi eşyaya da onun adını yazın. Ayrı ayrı bu parçalara aşağıdaki duayı okuyun.Dua budur: İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.Ve leküm fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra* elvasıyyetü lil valideyni vel akrabıne bil ma’ruf* hakkan alel müttekıyn.Fe mem beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne yübeddiluneh* innellahe semıun aliym.Fe men hafe mim musın cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Eyyamem ma’dudat* fe men kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* ve alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın* fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh* ve en tesumu hayrul leküm in küntüm ta’lemun…Şehru ramedanellezı ünzile fıhil kur’anü hüdel lin nasi ve beyyinatim minel hüda vel fürkan* fe men şehide minkümüş şehra felyesumh* ve em kane merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* yürıdüllahü biküml yüsra ve la yürıdu bi külüm usr* ve li tükmilül ıddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm eşkürun.Ve iza seeleke ıbadı annı fe innı karıb* ücıbü da’veted daı iza deani felyestecıbu lı vel yü’minu bı leallehüm yarşüdun.Ühılle leküm leyletes sıyamir rafesü ila nisaiküm* hünne libasül leküm ve entüm libasül lehünn* alimellahü enneküm küntüm tahtaune enfüseküm fe tabe aleyküm ve afa anküm* fel anebaşiruhünne vevteğu ma ketebellahü leküm* ve külu veşrabu hatta yetebeyyene lekümül hüytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecri sümme etimmüs sıyame ilel leyl* ve la tübaşiruhünne ve entüm akifune fil mesacid* tilke hududüllahi fe la takrabuha* kezalike yübeyyinüllahü ayatihı lin nasi leallehüm yettekun.Ve la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli ve tüdlu biha ilel hukkami li te’külu ferıkam min emvalin nasi bil ismi ve entüm ta’lemun.

Bir önceki yazımız olan Sevdiğin Kişiyi Büyü İle Etkin Altına Alma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

4 Comments

 1. Orhun dedi ki:

  hocam güna günah yapmayın

 2. irfan dedi ki:

  Nesime

 3. Zeynep dedi ki:

  Benim 14 senelik birlikteliğim var..iki sene önce evlenmek için nişanlandık..sonrasında cezaevine girdi…bu yüzden gecmisteki yasadigimiz sıkıntılardan dolayi benden uzaklaştı…hep bi tartışma kavga içindeyiz… Papaz büyüsü yapmamız uygun olurmu

 4. Misafir dedi ki:

  İsim yazılı eşyaları ne yapıcaz sonra

Yorum Yok


© 2016 Büyü,Büyü Çeşitleri,Büyü Nasıl Yapılır · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca ·
hemen-sor-copy
ask