Kimseye kendini sevdirme duası


Bir kız ya da erkek, sevip de sevilmediği bir “kimseye kendini sevdirmek isterse; cinciye özel bir muska yazdırır. Yazdıranın, muskanın yazılışında bulunması gerekli değildir, araya bir aracı da konabilir. Cinci kırk bir kez «maaşallah» yazdığı bir kâğıdı yediye katladıktan sonra üç İcat muşambaya sarıp gelene verir. Bu muşam-“ba, olduğu gibi, sevilmek istenen kimsenin evinin kapısı üstüne konur. Her sabah altından üç kez geçilip ‘her geçişte «bismillah yâ Allah» denir.

Bu işlem üç gün sürer. Üçüncü günü, yeniden cinciye gidilir. Cinci yedi çakıltaşınm üzerine yedi «h» harfi yazıp bir kabın içine atar, taşlar kaba düşüp ses çıkardıkça, cinci, «destur yâ settar» der, sağa, sola üfler. Sonra taşları ayrı ayrı muşambalara sararak her gün bir tanesini gelene verip sevilen kimsenin evinin damından aşırtarak attınr. Evin bir yanından atılan taş, damın üstünden aşıp öte yanda yere düşmeden, taşı atan «destur ya şâfi» deyip yere tükürür. Bu üş de gizli, geceleyin yapılır. Yedinci taş evin üstünden atılıp aşınlmaz. Evin yanma varan kimse onu sağ avucunun içinde sıkı sıkı tutar, evin çevresini üç kez dolanır, her dolanışta da «imdat yâ rahman» deyip göğe doğru üfler.

Bu işler bittikten sonra, sekizinci gece, gene o  evin kapısı önüne bir tas okunup üflenmiş su dökülür. Bunu dökerken de «gönlün bu su gibi bana aksın» denir. Bu sözler arapça da söylenebilir. Dokuzuncu günü, cinci, üzerinde erkekle kadının adları iç içe girmişçesine yazılı bir kâğıdı yedi kez ocağın üzerinde gezdirdikten sonra ikiye katlar, iki yanma gene «maaşallahu taalâ ve’l kibriye» yazar. Yeniden ikiye katlar, üzerine erkekle kadının adlarının baş harflerini yazar, bir çizgiyle birleştirir. Sonra bir daha katlar, üç kat muşambaya, onu yeşil bir yamaya sarıp kadınla erkeğin adlarını söyleye söyleye diker. Muska yazdırana verilir. Bu muskayı boynunda taşıdığı sürece dileğinin olacağını gösteren belirtiler görülürmüş. Kırk bir gün içinde de istenen gerçekleşilmiş.

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Bir önceki yazımız olan Cinler tarafından eziyete maruz kalan kimseler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.