Gözdeğmesinden Korunmak İçin Muska


gozdegmesinden-korunmairi bir mavi boncuk alınır, ipliğe geçirilir. Kim için gözdeğımesinden korkuluyorsa, onun adı söylenerek boncuğa kırk bir kez üfürülür. Her birine üç kez <ya Hâfız» diye üflenerek <<kırk mavi » boncuk daha ipliğe takılır. Bu kıı<k boncuğun -birbirine eş büyüklükte, ama ilk (boncuktan küçüik olması gerekir.

İpliğe takılan kırk bir boncuk, bir üçgen oluşturacak biçimde, tbir ‘beze dikilir. Benzin daha önceden yedi ‘kat yapılıp dikilmesi, her kat dikilirken, muska kim için düzenleniyorsa onun adı söylenerek «sen •koru ya Allah» denmesi gereklidir. Boncuklar anlatılan biçimde yamaya dikildikten sonra, üçgenin ortasına üçü de bildirine değen üç küçük ¡boncuk daha dikilir (bunlar da (mavi olur). Üç gün, akşam namazından sonra, boncukların üzerine üçer «elham» okunup üflenir, daha sonra, yatak odasının kapısı üstüne üç köşesinden birer küçük çivi ile çakılır. Boncukları çakma işi, cuma gecesi, yatsı ezam okunurken yapılır. Bu boncukların altından geçen kimse (kim için yapılmışsa) her türlü gözdeğmesinden korunurmuş.

Üç mavi boncuk çeşmeden akan su ile yıkanır, yedi kat yapılmış bir mavi ipliğe takılır. İpliğin uçları üç düğüm vurularak bağlanır. Boncukların üzerine bin bir <<ya Hafız» okunup üflenir, kim gözdeğmesi ne karşı korunmak isteniyorsa onun adı doksan dokuz kez söylenir, gene, boncukların üzerine üflenir. Boncuklar üç kat yeşil bir beze, üç kat da mavi bir beze sarılıp yedi dikiş vurularak dikilir. Bu iş bittikten sonra, bezin  üstüne, kim için düzenlenmişse onun adını oluşturan harflerin sayısınca, is mürekkebi damlatılır. Kuruduktan sonra, üç (kat ipek ipliğe bağlanarak, göğüste, dıştan görünmeyecek bir yere bağlanır. Giysi değiştirdikçe muska da yeni giyilene takılır. Ancak, sevişirken muska çıkarılır. Muska, İslâm dinine göre yıkanmayı gerektiren durumlarda taşınmaz.

Bir önceki yazımız olan Büyü ile Yapılabildiği Söylenen Bazı Hususlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.