Sevdiğin kişi sana çok sert davranıyor

Sevdiğin kişi sana çok sert davranıyor, sözleri kırıcı ve yaralayıcı oluyorsa aşağıda gelen tılsımı yaz. Yazdığın saatin buhuru ile tütsüle. Sevdiğin kişinin yoluna göm. Sana karşı kalbi yumuşar ve mum gibi olur.

sevdigin-kisi-sakinlesme-duasi

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Eşi, yada sevgilisi ile iyi geçinme duası

Eşi, yada sevgilisi ile iyi geçinemeyen ve kendisini ona güzel ve çekici göstermek isteyen kimse; bu duayı miski-amber mürekkebi ile her hangi bir muhabbet saatinde yazar. Duayı bir gece temiz suyun içerisinde ve ay ışığı altında beklettikten sonra, o su ile sabahları elini, yüzünü silerse; sevdiği insana oldukça sevimli ve şirin görünür.

Dua şudur;

sevgilinle-iyi-gecinme

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Denenmiş muhabbet Duası

Denenmiş muhabbet ve sıcaklık tertiplerinden biriside aşağıdadır.

Alttaki tılsımlar yazılır. Tavsiye edildiği şekilde uygulanırsa kısa zamanda;

•    Dargınlar barışır,

•    Ayrılanlar birleşir,

•    Sevenler, aşk acısı    çekenler bir birlerine

kavuşurlar.

Tılsımlar şunlardır;

muhabbet-duasi

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Eşi Kendine Bağlamak İçin Dua

Mukaddes dinimiz İslâm’a yönelik dinin kaynağı Allah’tır .  Yüce Allah ,  vatandaşlar arasından seçtiği kişileri peygamber kılmış ve onlar vasıtası ile insanlara vahiylerini iletmiştir .  Bunun yakınında Yüce Allah ,  insanı da bu vahiyleri anlayacak ve Allah’ın varlığını ve birli – ğini onay edecek birfırtrat ile donatmıştır .  Hz .  Âdem’den Hz .  Muhammed’e civarında tüm peygamberler ,  kendilerine gönderilen vahiyleri aynen toplumlarına bildirmişlerdir . Dolayısıyla İslâm dininin birincil kaynağı ,  Allah Teâlâ açısından sevgili Peygamberimiz Hz .  Muhammed vasıtası ile gönderilen vahiylerden oluşan Kur’an – ı Kerim’dir . Dua ederek his ve düşüncelerimizi Yüce Allah’ımızla paylaşır ,  isteklerimizi O’na ile – tiriz .  Onun Ile Birlikte içten ve samimi bir şekilde konuşuruz . Allah Teala ile irtibat kurma ,  O’nunla bu bağı sürdürme ya da güçlendirme yollarından biri duadır .  Dua ile Allah’a bağlılığımızı anlam eder ,  O’na kalan inancımızı ,  sevgimizi pekiş – tiririz .  Allah’a hangi dilde ve nasıl dua edersek edelim ,  O bizleri duyar ve duaları – mızı onay eder .

” Kullarım ,  beni senden sorarlarsa ,   ( bilsinler ki )  ,  ciddi anlamda  ( onlara birçok )  yakınım .  Bana dua edince ,  dua edenin duasına karşılık veririm .  O halde ,  dosdoğru yolu bulmaları amaçlı benim davetime uysunlar ,  bana iman etsinler ”   ( Bakara ,  2/186 )  .

Eşi kendine bağlamak amaçlı dua amaçlı tıklayınız . Dua ile Rabbimizden bir birşeyler istemenin yanı sıra ,  talep ettiğimiz şeylerin gerçekleşmesi amaçlı elimizden gelenleri de yapmalıyız .

 

Allahümme ya fatihel ebvab ifteh lena hayrel bab la ilahe illallah muhammedün resulullah bi rahmetike ya erhamerrahimin ya ğafur ya şekür.Amentü billahil aliyyül azim ve tevekkeltü alel hayyul kayyum.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

kardeşler arasında ayrılık için dua

Yine karı koca veya kardeşler arasında ayrılık için yapılan sihri batıl kılmak için bu ayeti kerimeleri safran ile temiz bir kağıt üstüne yazılıp sihre uğrayan insanları -hepsine yirmi bir gün içirilmelidir biiznillahi Teala.

kardesler-arasi-ayrilik-icin-duaYa eyyuhellezine amenezkürü nimetallahi aleyküm iz hemme kavmün en yestutu ileyküm eydiyehüm fekeffe eydiynehüm anküm vettekul-lahe ve alallahi feleyetevekkelil muminun vatasi-mu bi hablillah eemian vela teferreku vez zürü nimetallahi aleyküm iz küntüm ada en feellefe beyne kulubi kümfe esbahtüm bi nimetihi ihva-nen ve küntüm ala şefa hufretin minerrari feen-kaze küm minha kezalike yu beyyidullahü leküm ayatihi lealleküm tehtedun.

Ayrıca bu ayeti kerimeler kaplumbağa kabuğuna yazılıp üzerinde taşınırsa sihir kar etmez o insana biiznillahi teala.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Bir Erkeğin Bağını Çözmek İçin Dua

Erkeklik bağını çözmek için aşağıdaki dua yazılıp hastanın sol koluna bağlanır. Tecrübe edilmiştir. Dua budur:

bag-cozmek-icin-duaBismillahirrahmanirrahim

Ya nur ven nur ya zahir ya batın ya Allah ya Allah ya Allah Allahu Ekber la ilahe illallah mu-hammedun resulullah vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Sihri Batıl Duası(Bağlama)

Bi hürmeti hazreti Cenabı izzetet lehülhamdü celle celalühü ve amme nevalülıü ve bi hürmeti Ebu Bekir es Sıddık ve Ömer el Faruk ve Osman Zinnureyni ve Aliyyül Murtaza ndvanullahi teala aleyhim ecmain ve bi hürmeti Haşan ve Hüseyin radıyallahü anhüma ve bi hürmeti Ha tice tül Kiıbra ve fatımatüz zehra ve aişe sıddıkatiın radıyallahü anhüma ve bi hürmeti cümle enbiya ve evliya vezzehidin vel abidin ndvanullahi teala aleyhim ecmain ve bi hürmeti yüz yirmi dört bin peygamber salavatullahi aleyhim ecmain.

Batıl eyledim (falan oğlu falanın) canında o teninde ve endamında ve üçyiız altmış altı damarlarında boş olan sihirleri batıl eyledim ve her sihriki gecede o gün düzde olmuştur ve her sihriki vakitli ve bi vakit olmuştur batıl eyledim ve her sihriki adem oğlanları ve havva kızları eyledi veya eyleyeceklerdir batıl eyledim hak sübhanehiı ve tealanm bu ismi şerifi hürmetine “SUBHANEKE LA İLAHE İLLA ENTE YA RABBİ KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSÜHÜ VE YA LA İLAHE İLLA ENTE RAFİU CELALÜHÜ”

Ve her sihirki Hak Tealanın emriyle oldu yine Hak tealanın emriyle batıl eyledim ve her sihir ki dürüst oldu ya olacaktır batıl eyledim ve her sihir ki kıl üzerine olmuştur ve düğümlenmiştir batıl eyledim ve her sihir ki hamail ve heykel ve fitil birle eylemişlerdir batıl eyledin bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA ALLAHÜ LA MEVCUDU Fİ KÜLLİ FİLALİHİ”

Ve her dil baği ve ağız sihirdir. Bağı ve rızık bağı ve kısmet bağı ve nikah bağı eylemişlerdir ya da eyleyeceklerdir batıl eyledim.

Ve her sihir ki yer yüzünde ve yer altında eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki eski kabrinde ve yeni kabirde ve aclem elinden katil olan ölü kabrinde defin eylemişlerdir veya edeceklerdir batıl eyledim ve her sihir ki han kapısında veya han üstünde veya han civarında eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki eve veya avluya saçılmıştır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA RAHMANU KÜLLİ ŞEYİN VE RAHİMÜHÜ VE YA HAYYU HIYNE LA IiAYYE VEL MÜMİNİYYETİ VE MÜLKİHİ VE BEKAİHİ”

Ve her sihir ki yedi kabir toprağından alınmıştır ve alınacaktır batıl eyledim ve her sihir ki meyi t kefenine veya meyit ağzına konulmuştur veya kabrine gömülmüştür batıl eyledim ki fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi ‘YA HAYYU YA KAYYUMU FELA YEFÜTÜ ŞEY ÜN İMİN İLMİHİ VELA YEUDUHU”

Ve her sihriki dağlarda ve sahralarda eylemişlerdir batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve her sihir ki deryada olan canavarların derisine ve tüyünden veya kemiğinden eylemişlerdir veya edeceklerdir batıl eyledim ve her sihir ki çimenden ve ot kökünden eylemişlerdir batıl eyledim ki fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi

“YA VAHİDÜL BAKİ E VELİ KÜLLİ ŞEY İN VE AHİR HÜ

Ve her sihir ki it başından derisinden ve kemiğinden veya etinden olmuştur batıl eyledim. Ve her sihir eşek ve sığır ve aslan ve kaplan ve ayı ve kurt ve geyik ve domuz derisine olmuştur veya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA DAİMÜ FELA FENA-E VE LA ZEVALE Bİ MÜLEİHİ VE BE-KAİIIİ YA SAMEDÜ MİN GAYRİ ŞEYİN KEMİSLİHİ”

Ve her sihir kurt başıyla ve derisiyle veya ayağıyla olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA BARİ Ü FELA ŞEYE YUDANİHİ VE LA İMKAN E Lİ VASFİHİ YA KEBIRÜ ENTELLEZİ LA YEHTEDİL UKULÜ Lİ VASFİHİ VE AZAM ETİI Iİ.”

Ve her sihir ki tavuk kanıyla ve ördek kanıyla ve başıyla ve kaz kanıyla ve başıyla veya kemiğiyle ve yumurtalarıyla olmuştur veya olacaktır onu batıl eyledim ve her sihir uçan canavarlardan güvercin ve dudi ve kumru ve serçe ve üveyik ve karga ve kuzgun ve hüd-hüd ve yarasa bunların başıyla ve kanıyla ve yüreğiyle olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA BARİÜ NUFÜSÜ BİLA MİSLİHİ HALA MİN GAYRİHİ” Ve her sihir ki yağıyla olmuştur koyun ve sığır ve cümlesi hayvanat yağından eylemişlerdir batıl eyledim ve her sihir ki pamuk çekirdeği ve yağından ve zeytin ve badem ve fındık ve ceviz ve yasemin ve gül ve menekşe ve zambak ve şırlağan ve hınzır yağıyla olmuştur ya olacaktır batıl eyledim ve her sihir ki ak tavuk ve kara tavuk yumurtalarıyla olmuştur batıl eyledim ve her sihriki mumlar ile oldu ak mum ve kara mum ve gelin mumu ve matem mumu ve yeşil mum ve kızıl mum ve kafuri mum ve yeni ve eski ve herhangisiyle sihir olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmet i ismi şerifi “YA KERİMÜ YA ZEKİYYET TAHİRÜ MİN KÜLLİ AF ETİN Bİ KÜD-SİHİ”

Ve her sihir ki zağferan ve misk ve kafur ile olmuştur batıl eyledim ve her sihir ki anar ve limon turunç ve elma ve ara ve armut ve kayısı ve zerdali ve kara üzüm ve her meyve ileki sihir olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA KAFİYÜL MUSİ Ü MAHALAKAHÜ VE MİN ATAYA FAZLEHÜ YA MEN KÜLLİ ÇEVRE LEMİN YE-RAI İLİ MİNHU VE LEM YUHALİTUHU FİALİIİİ”

Ve her sihir ki hüdhüd başıyla dümeslerin üzerine olmuştur batıl eyledim ve her sihir ki tarçın ve zencefil ve karanfil ve fülfül ve ak fülül ve hüliyle ve meniyle ve ceviz hindi ve sakız ve bunların emalile ki sihir olmuştur veya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüda ve bi hürmeti ismi şerifi “YA HANNANU ENTELLEZİ VE SİAT KÜLLÜ ŞEY İN RAHMETEN VE İLMEN YA MENNANU ZİL İHSANİ KAT AMME KÜLLİHALAİKİ MİNHÜ VE FAZLİHİ VE KEREMİHİ”

Ve bir sihir ki tane ile ve haşhaş ve Rezene tohumu ve hıyar tohumu ve kereviz tohumu ve her tohumki onunla olmuştur ya da olacaktır batıl eyledim ve bir sihir ki at nalı katır nalı ve eşek nalıyla olmuştur ve ay olacaktır batıl eyledim bi fermanı hiida ve bi hürmeti ismi şerifi “YA DEYYANUL İBADİ KÜLLÜN YERUMU HADİ EN LİRAHESTİHİ VE RAĞBETİHİ YA HALİKÜ FİSSEMAVATİ VEL ARDİ VE KÜLLİN İLEYHİ MEA-ZÜHÜ”

Ve her sihri ki dört yaprak ve hıyar yaprağı ve kavak yaprağı ve mersin yaprağı ve söğüt yaprağı ve bir ağaç ki budağıyla meyvesiyle ve köküyle sihir olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüda ve hürmeti ismi şerifi

“YA MURDİYUL BEDAYİ LEM YEBLUĞU FİYNISAİ HA AVNEN MİN HALKIHI YA ALLEMUL GUYUBİ FELA YEFU TU ŞEY ÜN MİN HALKI H I”

Ve bir sihir ki buğday ve arpa ve darı ve pirinç ve mercimek ve nohut ve bakla birle olmuştur batıl eyledim. Ve bir sihir ki yedi renk ibrişim ve ipek iplikle olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüclayı teala bi hürmeti ismi şerifi “YA HALİMLİ ZİL ALA İYYETİ FELA YUADİLÜHÜ ŞEY ÜN MİN HALKİHİ YA MUİDÜ MA ENFAHÜ ZABİRÜL HALAİKİ Lİ DAVETİHİ MİN ME-HAFETİH”

Ve bir sihir ki kaftanıyla olmuştur veya saçılmıştır veya dikilmiştir batıl eyledim. Ve bir sihir ki döşekte ve yastıkta ve yorganda bile dikilmiştir batıl eyledim. Ve bir sihir ki (falan bin falan) üzerine o olmuştur ya olacaktır batıl eyledim. Bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA HAMİDÜL FEALÜ ZİL LİMEN ALA CEMİİ HALKİHİ YA AZİZÜL GALİBÜ ALA EMRİ Hİ FELA ŞEYE YUADİLUHU”

Ve bir sihir ki tatlı ve ekşi ve acı biberle olmuştur batıl eyledim ve bir sihirki çuvaldız ve iğne ve çarık ve yaşmak ve papuç ve mest ve cedin ve onların emsaliyle olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA KAHİRÜ ZÜL BATŞIŞ ŞEDİD ENTELLEZİ LA YUTAKU İNTİKA MÜHÜ YA KARİBÜL MÜTEALİ EEVKA KÜLLİ ŞEY İN ULUVVİN İRTİFAİHİ”

Ve her sihir ki kağıd ve kalem ve divit ile olmuştur ya olacaktır batıl eyledim ve bir sihir ki hançer ve kılıç ve bıçak ve ok ve yay ve terkeş ve kubur ile olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA MÜZİLLÜ KÜLLİ CEBBARIN VE IiEDAHÜ ENTELLEZİ HULİKATIZ ZULÜMATİ Bİ NURİHİ”

Ve her sihir ki ay evvelinde ya ortasında va ahirinde olmuştur batıl eyledim ve her sihirki hafta evvelinde ya ortasında ya ahirinde olmuştur batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA ALİYYEL MEŞAYİHİ FEVKA KÜLLİ ŞEYİN ULUVVİN İRTİFAİHİ YA KUDDUSÜ TAIIIRU MİN SU İN FELA MTADİLÜHÜ ŞEY ÜN MİN HALKİHİ” Ve bi hürmeti ismi şerifi “YA RAHİMÜ KÜLLİ 8ARİYH İN VE MEKRUBİN VE GIYASÜHÜ VE MEA-ZÜHÜ YA TAMMÜ FELA TASİFÜL İNSÜ KÜLLÜ KÜNHÜ VE MÜLKİHİ VE İZZETİHİ”

Ve her sihir ki hurma ve badem ve fındık ve ceviz ve fıstık ve bunların emsaliyle ki sihir olmuştur batıl eyledim ve bir sihir ki ak gül ve kızıl gül ve gül hatmi bunlarla olmuştur batıl eyledim ve bir sihir ki kokulardan ud ve anber ve sandal ve sünbüle ve menekşe onlarla ki sihir olmuştur batıl eyledim. Ve bir sihir ki bakır levha ve gümüş levha ve mermer ve altın levha ve saksı paresine sihir olmuştur badi eyledim ve bir sihir ki aba-nos ve sandal ve sem ve ardıç ağacı ki bunlarla olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA MÜBDİÜL BEDAYİ Ü VE MUİDÜ HA BEKA U HA VE, FENA U HA Bİ KU-DRETİHİ YA CELİLÜ MÜTEKEBBİRÜ AN KÜLLİ ŞEY İN LEL ADLÜ EMRÜHÜ VES SİDKI YA DÜIİÜ?”

Veheı* sihir ki koyun kuyruğuyla veya sığır yağıyla veya eşek tırnağıyla olmuştur batıl eyledim ve her sihirki at rahtına ve üzengisine veya nalına olmuştur batıl eyledim ve cümle kanatlı kuşlardan ve muz i canavarlardan her ne olursa batıl eyledim bi fermanı hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA AZİMEN NE VALİ ZİS SENAİ FACİRİ YEL MECDİ VEL İZZİ YEL KİBRİYA İ FELA BE DELE İZZETİHÜ ACİBÜS SANİ Ü FELA TUBDİKÜL İNSÜ Bİ KÜLLİ ALAİHİ YE SENA-İHİ.” Ve her sihir ki sahirler ve sahir eylemişlerdir veya edeceklerdir ve bir sihir ki ak adem ve kara adem ve sarışın ve acem ve arap ve türk ve tatar eylemiştir batıl eyledim. Ve her sihir ki yetmiş iki millet adem oğlanı etmiştir ve cuhurlar ve nasraniler ve avratlar eylemişlerdir batıl eyledim. Ve her sihir ki denizler kenarında ve kiliseler dibinde ve akar sular kenarında ve hamamlar külhanında olmuştur ve köhne viraneler içinde ve bukarlar başında ve münteha ağaçlar dibinde ve dehlizler içinde ve çarşı içlerinde ve yolçalar başında ve hisar burçlarında ve kapılar dibinde ve mağaralar içinde ve minareler içinde ve eşikler altında ve üstünde ve nevhaneler içinde ve eski han ve hamam yerleri de ve kuşlar yuvasında ve ağaçlar başında ve dibinde ve eski bukarlarda ve ocaklar içinde ve altında ve fırın içindeki sihir olmuştur ya olacaktır cümlesini batıl eyledim. Bi fermam hüdayı teala ve bi hürmeti ismi şerifi “YA GIYASÜ İNDE KÜLLİ KÜDRETİN VE YA MUCİBÜ İNDE KÜLLİ ŞİDDETİN ES ELÜKE Bİ HAKKI HAZİHİL ESMAİ EN TUSALLİYE ALA SEY-Yİ-DİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED.”

Ve her sihir ki (falan bin falan) üzerine okunmuştur ve yazılmıştır ve her vecihleki sihir olmuştur ya olacaktır batıl eyledim bi hürmeti “LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULULLAH”.

Ve bi hürmeti yüz, yirmi dört bin peygamberler ve bi hürmeti cehil hazarname hüdayi azze şanühü ve sul-tanühiı ve bi hürmeti ve hurufki kelamı kadimdedir ve

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Etkili Çevirgel Duası

Evet etkili diyorum nedeni ise bu duayı okyupta yarar görenlerin sayısı birçok çok umarım sizdede faydası olabilir .

Herkeste olacak diye diye bir garantiyi kimse veremez tabiki ama şayet sevdiğinizden veya eşinizden farklı iseniz vede dua arıyorsanız çevirgel duası kesinlikle faydalanmanız gerekli olan bir duadır sevgili lahutiye.com üyeleri,temiz bir kalp ile ve verilen tarife cazip okuma yaparsanız ne sebeple sizdede olmasın.

Şimdi önce lahutiye üyelerine duayı ne ile okumaları gerektiğini yazalım ek olarak sonrada duayı yazalım.

Çevirgel duasını 7 cuma sala ile ezan aralarında okumanızı öneri ediyorum,bu dua ile beraber surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumanız güzel olabilir ,dua içerisinde bulunan filanca yazan yerlerde şahsın ismi söylenecek  ( ana ismi ile berebar söyleniyor) .

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi müminin velmüminat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Maruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve müminler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi müminler arasında hub eyle.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilelaserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhelevveline velâhirine. İyyake nabudu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kuranil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune.

Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min resihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin feiza emintüm femen temettea bilumreti ilelhacci.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Velhamdülillâhi rabbilâlemine.Amin.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Kocam Tarafından Sevilmek İçin Dua

Halk arasında sevimli, itibarlı, sözü geçerli bir kişi olmak için aşağıdaki harfler ve Süleyman Peygamberin mührü (ismiazam) yazılır ve taşınır.
Tertip budur;kocam-tarafindan-sevilmek-icin

 

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Düşmanın dilini bağlamak

Düşmanın dilini bağlamak ve sevgisini kazanmak için;

Bu vefki yazıp üzerinde taşıyan kimseye eşi, ailesi çevresi iyi niyet besler. Kendisine karşı olumsuz yönde halkın dili bağlı olur.
Vefk budur;

dusmanin-baglama-dulari

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Eşinden Sevgi Görmek için Okunan Dua

Arkadaşından, sevgilisinden, nişanlısında ya da eşinden beklediği sevgi ve muhabbeti bulamayan evinde, yuvasında aşırı huzursuz kalan bir kimse bu esmayı muhabbete ait eşref bir saatte …mürekkebi ile yazar ve üzerinide … defa Yâ Vedûd adı şerifini zikrettikten bir sonra cavi, masteki ve anber buhurları ile tütsüledikten bir sonra üstünde taşımaya devamı ederse arasında son derece şiddetli sevgi, aşk, muhabbet ortaya çıkar .

Ufak bahanelerle her şeye bağırıp Çağıran bir eşi sakinleştirmek için;
Ufak bahanelerle her şeye bağırıp çağıran bir eşi sakinleştirmek için; aşağıda gelen dua yazılıp içirilir.
Dua budur;

sevdiginden-ilgi-gormk-icin-dua

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Sevdiğin Erkeğin Sana Karşılık Göstermesi için Dua

Alttaki tertibi yazıp taşıyan kimse ailesinin gözüne sevimli göründüğü gibi kötülüklerden, cin ve peri şerrinden de muhafaza olur.
• Müracaatları ve talepleri kolaylaşır,
• Düşmandan zarar görmez,
• Bereketi artar,
• Eve, hanenin kapısı üzerine koyulursa hırsızdan emin olunur,
• Altına 101 defa Y Hatz yazılarak taşınırsa her çeşit büyü ve olumsuzluklardan korunmuş olur.
Tertip budur;

karsilik-gormek-icin-dua

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Geçinemeyen Eşler için Dua

Aşağıda gelen tertip hazırlanır. Birini geçimsiz olan kişiler içer. Diğerini de eşlerden biri üzerinde taşırsa muhabbetleri ve geçimleri düzelir.
Taşımaları mümkün olmadığı takdirde oturdukları evin kapısı üzerine koymakta yeterlidir.Hazırlanacak Tertip budur;

esin-dilini-baglamak

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Eşin dilini bağlamak dua

Her şeye karışan, her gün dır dır eden bir eşin dilini bağlamak suretiyle ailede yuvanın huzurunu temin etmek için aşağıda gelen tılsım yazılır ve huysuz olan kişinin eşi, üzerinde taşırsa, yuva düzelir.
Taşınacak tılsım şudur;

esin-dilini-baglamak

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

İkna etme duası

Sözünüzü dinlemeyen bir kişi için okuyacağınız bu dua ile kim olursa olsun artık denilenleri dinleyecek siz ne konuşursanız konuşuz sizin dediklerinizi takip edip dinleyecektir.

Ya vedud okuyun 100 tane sonra ya vedud ya vedud sonu ikna etmek istediğiniz kişinin adını yazmanız gereklidir

YA VEDUD YA VEDUD Ahmet’in Ağzını Topla Dilini Tut…. 

sevdigin-kisi-icin-tilsim

YA ALİMÜ:bu mübarek adının zikri 150 adettir zikir saati müşteridir. bu adının tertibini mahaline getiren kimseye dost düşman içerisinde ne gizlerse bildirlir istedgini elde eder bu mübarek isimde büyüleme özelligi vardır.isteyn istedigini bu adının zikriyle etki altına alır onda hükmünü ve bilgisini istedgi yürütür

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]