Dileklerimin Kabulu İçin dua

Dileklerimin kabulu için nasıl dualar edilir sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; Bu dua çocuğunuz sınavlarında başarılı olmasında tutunda eşinizin işlerinin iyi gitmesi için bir çok istete okuyabilirsiniz.Dua Allaha Yaradana yalvararak kalbimden geçen dileğin kabul olması için okuncaktır genel manası budur güçlü bir vefk tılsımı’nı elinizde tutarak okursanız çok daha iyi olmakdır.

Dua okuyanlardan yorumlar

Sezen Kaya;Dolunay hocam kızım bu sene üniversite sınavlarına girdi çok çalışmış emek vermiti bu hatta tek dileğim onun okuması ve ayaklarının üzerinde durmasıdı aşağıda vermiş olduğunuz dua devamlı vefk tılsımım ile birlikte okudum kalbim huzur buldu kımız istediği bölüme girdi insanlara çok yardımcı oluyorsunuz teşekkür ederiz.

Bu kutsal Es-Selam ismi, velilerin feyiz kaynağıdır. Bu isimle Cenab-ı Hakk’ı zikrederler. Bu velilerin adedi 360’tır. Tanrı Teala bunların yüzü suyu hürmetine rahmeti ve yağmurları indirir. Duaların onay olunması amaçlı 360 defa okunmalıdır.
Bu kutsal ism-i şerifi yazıp üstünde taşıyan kimse sevimsiz şeylerle karşılaşmaz. Vird edinenler korktuklarından emin olabilir .Yüzüğünün kaşına yazıp taşıyanlar mahlukat aralarında sevilir.

Eşim bana tekrar bağlansın diye dua

Eşimin bana tekrardan bağlanması için yapılacak dualar neler sizlere bu konuda bilgiler vereceğiz ; Eşinizi bağlamak için okunacak dua ve vefk çalışmaları ile nerde olursanız olun eşiniz çok uzaklarda olması durumunda bile devamlı olarak sizi düşünüp size ilgi duyması mümkündür.Bu uygulama için eşinizin bulunduğu apartman,ev yada bina nerde olursa olsun uzun süre oturduğu yerden bir avuç toprak alınır  ayeti celileyi 10 defa okuyup bağlanması istenen şahsın evinin
etrafına bir serper ise, o yerden geçecek olan istenen kişi,iyi olmayan huylarından vazgeçer…

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahümme innî es’elüke bienneke entellahü fî hakaiki mahdit tahkiki ve es’elüke bi enneke entellahü alâ külli halin min ahvalil haddi vet-ta’dili ve bienneke entellahul mukaddesi bihasaisil ahadiyyeti ves-samadiyyeti aniz-zıddı. Ven-neddi ven-nakdi vez-zahri ve bi enneke, entellahüllezî leyse kemis-lihi şey’ün “Eşinizin Adı” ve “Sizin Adınız hüves-semi’ul basir. Es’elüke en tüsalliye ve tüsellim alâ seyyidina muhammedin ve alâ âli muhammed ve alâ külli men ahabbe muhammeden ve en takdiye havaicl mimma yekûnu lî fıhi hayrüd-dünya vel ahiretü mahfufen bir-riayeti mahfuzanminel âfati bihassaisil ğâyati yâ avaden bil hayrati yâ men hüve fil hakikati ehlüt-takva ve ehlil mağfireti vel hasanati. Allahümme inneha meseleti lihadimi ızzun rububiyyetüke bi izhari meseletihi fe inneke ente allamûl guyub ve müşahidu hakıkatihit-talibi kiyle mübay-eretuheil matlubi. Feni’ammiha bi cemilil hatimetî yâ hayrül matlubi ve sallallahü alâ seyyidina muhammedin tabibil kulubi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

 

Aşk duası

Yıllarca Süren Aşk Arayışım

Arkadaşlar ben 45 yaşında bir erkeğim. Bu yaşıma dek aradığım aşkı bulamamaktan dert yanıyordum. Anne ve babamın tek erkek çocuğu olduğum için haliyle evlenmemi dört gözle bekliyorlardı. Annemin denemediği şey kalmamıştı. İtikadını bağlar sulara okur üfler bana içirir, yastığımın, yatağımın içerisine alyanslar koyardı. Çalmadığı hoca kapısı kalmamıştır diyebilirim fakat annemin uğraşları sonuç vermiyordu. Artık ben de aradığım aşkı bulacağımdan ümidi kesmeye başlamıştım. Deliler gibi âşık olarak evlenebileceğim kadını bulacağımı hiç sanmıyordum. Fakat bir gün internet üzerinden yapmış olduğum araştırmalar sonuç verdi ve sevgili hocamızla tanıştım.

Sonunda Aradığım Aşkı Buldum

Medyum Dolunay hocanın yaptığı Aşk duası ile kısa bir süre sonra hayatımın aşkını bulduğumu söylesem inanır mısınız? Evet, hem de uğrunda her şeyimi feda edebileceğim, aşkı için dünyaları yakabileceğim mükemmel bir kadınla evlendim. Şimdi 7 aylık evliyim ve dünyanın en mutlu erkeğiyim. Bir gün bu kadar kısa süre içerisinde taparcasına severek evlenebileceğim bir kadınla karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Anne ve babama muhteşem bir gelin kazandıran buna aracı olan hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. 0555 171 85 40 bu numaradan rahatlıkla irtibata geçerek derdinize derman bulabileceğinizi söylemek istiyorum.

Aşk Dolu Birlikteliğim

Aşk arayışında olup tüm ümitlerini kaybetmek üzere olan tüm arkadaşlara içtenlikle hocamızı tavsiye ediyorum. Çok kısa süre içerisinde aradığınız aşka kavuşarak muhteşem bir ilişki yaşama şansına sahip olacağınızı göreceksiniz.

Kavuşma Duası

Kavuşmak istediğiniz birisine kavuşmak için dualar nasıl yapabilirsiniz sizlere bu konuda bazı bilgiler vereceğiz ; Birbirinden ayrılan ya da değişik nedenler yüzünden uzak kalan iki sevgilinin buluşması, dileklerinin yerine gelmesi için özel bir dua yapılır.Duanın yapılması sevgililerden birinin cinciye başvurmasına, bu işi oldukça gizli tutmasına dayanır.

Sevgilisine kavuşmak isteyen kimse, cinciye gider, kendi adını, sevgilisinin adını, ana baba adlarını söyler, dileğini açıklar. Cinci, ayrı ayrı, erkeğin de, dişinin de yildızlarına, burçlarına bakar, kavuşma olanağının bulunup bulunmadı­ğını araştırır. Üç gün sonra gene kendisine gelinmesini,gelirken de bir bardak deniz suyu getirilmesini söyler. Deniz, ayrılanları kavuşturan, özlemlerin giderilmesini sağlayandır.

Cinci, getirilen suyu alır, Kur’andan küçük bir sure okuyup suya üfledikten sonra getirenin başı üstünde yedi
kez dolaştırır. Sonra, yedi damlasını yanan ocağa damla tır, erkekle kızın adlarını söyler, •sen kavuştur ya sübhan• diyerek dört yana üfler.

 

Gebe Kalma Duası

Gebe kalmak isteyen ve kalamayan bayanlara bu duayı ederek çocuk sahibi olma imkanı doğuyor ; Bir kadının gebe kalıp kalmayacağını, çocuğu olup olmayacağını anlamak için şöyle davranılır:Önce, cinci, kadının adını, doğum yılını, doğ­duğu ayı, yıldızını öğrenir. <Ebced hesabı> na göre karşılıklarını birer sayı olarak yazar, toplar, çıkan sayıyı kadının yaşına böler. Çıkan sayı tekse kadının gebe kalması kuşkuludur, çiftse kesindir.

Ancak bu işe kötü cinlerin kanşabileceği, işi bozacağı da unutulmamalıdır. Bu kötü olasılıkla­rı göz önünde bulunduracak şu işlem uygulanır:Bir ak kağıdın üzerine alt alta üç sıra olarak kaf, mim, nun, sin, vav, kef, lam, n, dal, he,şın, ze, te, fe, ye, ğayn, dad, be, cim harfleri yazılır, altına bir çizgi çekilir.

Bu çizginin altına harflerin sırasına göre gene alt alta üç sıra olarak ·ebced hesabı· ile karşılıklan olan sayılar yazılır, ayrı ayrı toplanır. Çıkan yedi ayrı sayı yeniden toplanır:

700+124+61+1065+1406+322+40 = 3718

Bu sayı kadının adı ile yaşının toplamının yarısına bölünür, çıkan sayı çiftse kadın gebe kalacaktır, tekse kalmayacaktır. Gene umutsuzluğa düşülmez, kadının adının gösterdiği sayının ya yarısı, ya üçte biri, ya dörtte biri alınır yirmi oekizle çarpılıp yediye bölünür, tek çıkarsa yediye bölmekten vazgeçilir, üp ya da sekize bölünür. Gene tek çıkarsa kadında doğurma, gebe kalma olanağı yoktur, boşuna yorıılmasın. Ancak burada gebe kalmayı önleyen nedenin kocasında mı kendisinde mi olduğunu anlamak da önemlidir. Anlatılan işlem, kocaya duyurmadan,’onun adına yapılır. Kadınla ilgili sayılar, ad, do,ğum yılı, yaş yerine kocanınkiler alınır. Bütün işlemlerde sonuç tek sayılı çıkarsa kocada gebe bırakma gücü yok demektir, bundan sonrası kadının
bileceği iştir.

İki kişiyi birbirinden uzaklaştırma duası

Sevmediğiniz yada mutlu olduğuna inanmadığınız iki kişiyi bir birinden ayırmak için okunacak farklı dua uygulamları vardır.Aşağıdaki uygulama bunlardan örnek bir uygulamadır

Bismülâhirrahmânirrahim

Allâhümme ya Alimû ya Azimü ya Rahmanü ya Ra-himii ya Kudduru ente rabbi ve inneke hasbi teni menrabbü rabbi ve ni’melhasbü hasbi yensuru men teşaü ve inneke entel azizürrahimi, Ya Kudduru ya Kudduru ve es’elkül’azameti fil’berakâtı fil harekâtı vessekanati vekelimel ve ifrâdâtı vel’hatarati min-neşşekün kâna vezzununi vel evhami ve zilzilü zilza-len şediden, Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim mera-dun ma vaedenellahu ve resuluhu illa gururen, ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinne-ke hayrulfatihine veğfir lena feinneke hayrulgafirine. Verhamna feinneke hayrurrahımine. Sebbitna ven-surna ve sehhir leha emri ve sahharelbahreyni lîmu-duru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhir lena küllün fil bahri hüve leke fil erdi vessemai velmülki velmele-kûti külle şey’in bima kesebet bi hakkı kâf ha ya ayn sad vensurna feinneke hayrunnasırine, Verzukna ve ente hayrürrazikine. Ya Kudduru ya Kudduru ya Kud-dur ve heb lena rihan teyyiben kema hiye fi ilmike venşür aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil kerameti maasselâmeti vel afiyeti fiddünya velâhireti. Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. Alla-hümme yessir lena umurena maarrahati likulûbine ve edine vesselâmeti ve kün terta haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatın ala vucuhi a’daina vemsehu hüm kulübün. Ya Kudduru ya Kudduru ya Kuddur. Şahetil vücuhu liThayyil kayyümü. Ve kadsa ve seh-haretil cibaiu velhadidi II davudini velcinni vel insan li Süleymane ve sehhare tissekaleyni Muhammedinil Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme ya Kudhebe men hamale zulmen ta sin mim ha mim ayn sin kâf meracel bahreyni yeltekiyam beynehüma berzehun la yebgiyani ha mim, ha mim ePemru ve caennasru faaleyna la yünsarün: Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. Bismillâhirrahmânirrahim. Hâ mim tenzilül-kitabi minellahi! azizil alim Ga-firüzzenbi ve kabilit-teybi şedidil ikabı. Fein tevellev fekul hasbiyellahu lailâhe illa hüve tevekkeltü ve hüve rabbül arşilazimi Bismillâhirrahmânirrahim. Yühibbunehüm kehubil-lah. Vellezine âmenü eşeddü hubben lil’lahi velev ye-rellezine zalemü iz yerevnel azâbe ennel kuvvete lil-lahi cemaian. Ve ennellahe şedidül azabî. Vesallalla-hu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve ashabihi ecmeîne Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru. Ya ek-remel ekremine veya erhamerrahimîne. Velhamdülil-lâhi rabbil âlemine. Amin.

kocanın ağzını bağlamak için dua

Bismiilâhirrahmanirrahim ve billâhi’l kerim üskün ya Sürhu-bad. ve Bihakki Âdem safiyyuilah hürmeti için üskün ya Sürhubad. Ve bihakki Nur neciyyullah hürmeti için üskün uhruc ya Sürhubad. Ve bihakki Şit nebiy-yuilah hürmeti için üskün uhruc ya Sürhubad. Ve bihakki Tevrati Musa aleyhisselâm hürmeti için üskün ya Sürhubad. Ve bihakki İncili İsa aleyhisselâm hürmeti için üskün ya Sürhubad. Ve bihakki Fürkans Mu-hammed Mustafa aleyhisselâm hürmeti için uhruc ya Sürhubad. Ve bihakki yüzyirmidört bin Peygamberler hürmeti hakkı için üskün ya Sürhubad.

Üçyüz onüç mürseller ve Peygamberler hürmeti hakkı için uhruc ya Sürhubad. Ve Cebrail ve Mikâil ve İsrafil ve Azrail hürmeti hakkı için üskün ya Sürhubad. Ve Arş ve Kürsi ve Levh ve Kalem, onsekiz bin âlem hürmeti hakkı için uhruc ya Sürhubad. Ve sekiz uçmak ve yedi Tamu hürmeti hakkı için uhruc ya Sürhubad. Ay gün ve yağmur ve kar hürmeti hakkı için üskün ya Sürhubad. Ve Medinede yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkı için üskün uhruc ya Sürhubad. Beytül’mamur ve Beytül’mukaddes hürmeti hakkı için üskün ya Sürhubad. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa’nın ve Kur’ân Nurî hürmeti hakkı için uhruc ya Sürhubad. Billâhii’âzimî ve billâ-hilkerimî ve bilhürmeti arşıl azîm i hakkı için uhruc ya Sürhubad. Felekin hasenatın felekin hasematin şer-berasiyyen şerberasiyyen şerberasiyyen, behhuze-ten behhuzeten behtıuzeten mülhakan mülhakan müihakan ve lütfet ve lütfen ve lütfen bihi bihi bihi üskün üskün üskün ya Sürhubad Hazihi Kelâmüllâh hürmeti hakkı için uhruc ya Sürhubad. Ve altı bin altı yüz altmış altı âyet hakkı için üskün ya Sürhübad. Üçyüz altmış altı arşı âzîme kelâmüllâh hürmeti hakkı için üskün ya Sürhubad. Sel isben aykel isen kara-yehl isen ve buhurdan isen üskün ya Sürhubad. Ve Muhammed Mustafa Sallallâhü aleyhi vessellem Perilerinden isen uhruc ya Sürhubad. Ve Seyyid Ahmed Kebir perilerinden isen uhruc ya Sürhubad. Ve Süleyman Peygamber perilerinden isen uhruc ya sürhubad. Kaf dağı devleri perilerinden isen uhruc ya sürhubad. Pınar başında ve ayağında ve ağaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve değirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruc ya Sürhubad. Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruc ya Sürhubad. Ba-şağrısından isen üskün ya Sürhubad. Esrgolardan gelen ferştehlerden isen uhruc ya Sürhübad. Ve bel ağrısında isen uhruc ya Sürhubad. Ve bilmediğim marazlardan isen uhruc ya Sürhubad. Ve cümle melik sâdâtın malzemesini tutsun. Bunun senin ve cümle âlem halkının günahı senin üzerine olsun. Bunu koymazsan vaz gelmezsen merdutlardan olasın. Eğer bir dahi vazgel uyruk ineitmeyesin. Eğer bir dahi tutarsın yetmişiki milletin ahi seni bitürsün üskün uhruc ya Sürhubad.

Geri Getirme Duası

Bismillâhirrahmanirrahim Elhamdu lillâhi leke ya Allahu filânın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine filânın gönlünü çevirgel bihakkı lâilâhe illallahü Muham-medün Resulullahî. Ya Rab sen ol Şanı büyük Allah sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Ya Rab senin izzetin hürmeti için filânın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayrıgıl, ahiyyen şerahiyyen esbavüsin bi hürmeti Hızır aley-hisselâm filânın gönlünü bana dost kılıvergil. İlâhi bi hürmeti hüvelhayyül kayyum. Lâilâhe illâ hüve için ve doksan dokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bi hürmeti Tevrat ve bi hürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bihürmeti Fürkanîl azimi ve Kurânı Kerim. Ve bi hürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bi hürmeti Adem aleyhisselâm. Ve bi hürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti cemiil enbiyai vel mürselin.

İlâhî senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için. İlâhî nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen teşbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai teşehhüd hürmeti için filânın gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rast getirgil. Bihürmeti Adem Safiyyullah ve bi hürmeti Nuh Neciyyuliah ve bi hürmeti İbrahim Halilullah. Ve bihürmeti Musa Keiîmuilah. Ve bi hürmeti İsa Ruhul-iah.

Ve bi hürmeti Yusuf Sıddîkuilah. Ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâlahu aleyhi Vesellem Habibullah İlâhi yüz yirmi dört bin Peygamberler hür-meti için filânın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost, benim aşkımdan bi karar kılıvergiI. Muhammed Mustafa ve Habibil-mürteza velmücteba, Mabud ya Mahmud ya Mennamü ya Hannanü ya Dey-yanü ya Hayyü ya Kayyümü ve cebbarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için filânın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhiselâmın iki gözü ve yüzü hürmeti için esrarı Muhammed ve Muhammedin savmı ravzası ve bilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin ve mü’minat vel müslimine vel müslümat hürmeti için İlâhî müşfik gönüller hürmeti için filânın aklını filânın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahbub kıiıvergil. Ya gani ya mugnî bilhürmeti kitabı malûm zemekanide ise bi karar kıiıvergil.

İlâhî senin sırrın için, ve sübhani dev-rani hürmeti için zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musalli ve Ahmed Tugranî ve meşari seilem hürmeti için. İlâhî Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için. İlâhî Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmuttasıl, İlâhî İbni Hallaç Mansur ve Hac ve Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için. İlâhî Haşan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar, âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini revaeyle bihürmeti innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezl biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhî yevme la yenfe’u malun velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil âyetil kerim. Filânın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayrıgıl. İlâhî cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsahhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm, kuvetli ve hürmetli ve mü’minler arasında eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanüllahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhî bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfettihal ebvab ya kadiyel-hâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülübi vel eb-sar, filânın gönlünü bana dost kılıvergil. Ya ilâhel’ev-veline vel âhirine, İyyake na’budu ve iyyake nestein Ve bihürmeti Sübbühun kuddusün rabbüna ve rab-bülmelâiketi verruhü. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bihürmeti Mekkete ve Medinete maallahü alâ ve bi hürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayın sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kurânil hakim inneke leminelmür-seline. Âlâ sıratin müştekimin. Ve bihürmeti sümmün bükmün umyun fehüm lâ yalemune. Sümmün bük-mün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum meridan evbihi ezen min re’sihi fefid-yetün min siyamin ve sadakatin evnüsükin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci. Bismil-lâhirrahmanirrahim. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya er-hamerrahımine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

Beni kıskanması için dua

Çok sevdiğin aşık olduğun bir kişi kendine bağlamak onu aşık etmek için onun sizi devamlı düşünüp kıskanması için ülkemizde medyum hocala dua ve dua ile yapmış olduğu bazı vefk uygulamları vardır.

Bismillâhirrahmanirrahîm.

Allahümme inneke ta’Iemü sırrı ve alâniyeti fakbel ma’zireti ve ta’lemü haceti fa’tını suâli ve ta’Iemü mâ fi nefsi fağfirli zünûbî fe innehu la yağfirüz zünube illâ ente yâ erhamer rahımîn. Vel hanrtdü lillâhillezi lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânu yâ Mennân, yâ bedias se-mâvâti vel ardı ya zelcelâli vel ikram. Ve sallallahü alâ seyyiddinâ Muhammedin ve âlihi ecmaıyn,

Allahümme inni es’elüke bi hürmeti vechikel kerimi aleyke yârabbi ve es’elüke bi hakkı ve bu hürmeti Ademe ve Havva, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Nuhin, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Mûsâ, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti İsâ, vel arşîl azıym aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Muhaım-medinil Mustafa aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Cebaril, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmti Mikâil, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti İsrafil, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Azraii aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrah-mânirrahim. ElhamdüSülâhi rabbiâlemin1 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rah-mânirrahim. Elif lâm mim zâlikel kitâbü lâ reybe fîhi2 aleyki yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elif lâm mim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyumu aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanir-râhim. Yâ eyyühen nasütteku aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. Yâ eyyühellizîne âmenû evfu bil ukûd, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrahmanir-rahîm. Elhamdülillahillezi halekassema-vati6 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm. Elif lâm mîm sad. Ki-tabün ünzile ileyke  aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm. Yes’elûneke anil enfal, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismîllâhirahma-nirrahîm. Be-raetün minallahi ve Resûlihi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm. Elif lâm ra tilke âyâtül kitabi10 aleyke yârabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm, Elif lâm ra kitâbün uhkimet âyatühu11 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrâhim. Elif lâm ra tilke âyâtül kitâbi12 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahim. Elif lâm ra tilke âyâ-tül kitâbi aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahîm. Elif lâm râ. Kita-bün enzelnâhu aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrah-mânirrahîm. Elif lâm râ. Tilke âyâtül kitabi ve Kur’anin mübirt , aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm. Etâ enrırullahi filâ testa’cilühu16 aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismil-lahirrahmanirrahîm. Subhanellezi esra aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm.

Elhamdülillâhillezi enzele alâ abdihil kitâbe aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Kâf hâ ya ayın sad zikrü rahmeti rabbike19 aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-râhîm. Tâ-hâ mâ enzelnâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrâhîm. İkterebe linnasi hisabühüm alekye yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühen nâsütteku rabbeküm aleyke yâ-rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-râh-mânîrrahim. Kad eflehal mü’minune aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânir-rahîm. Suretün enzelnâhâ ve faradnâhâ  aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Tebârekellezi nezzelel fur-kane aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Tâ sin mim tilkeâyâtül kitâbı26 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânîr-rahîm. Ta’sîn tilke âyatül Kur’ani aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahim. Ta sîn mîm tilke ayatül kitabi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm ehasiben nâsu en yütrakû aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm gulibetir rumü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmâ-nir-râhim. Elif lâm mîm tilke âyâtül kitâbil hâkim aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahim. Elif lâm mîm tenzilül kitabi la reybe fîhi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrahmanirrahîm. Yâ eyyühen nebiyyüt tekıllâhe aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bîsmîllâhirrahmânirrahîm.

El-hamdülillâhillezi lehu mâ fis semâvâti aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-ramânirrâhim. Elhamdülillâhi fatıris semâvati aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillâ-hirrahmânirrahîm. Yâsin vel kur’anil hakim aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrah-mânirrahîm. Ves sâffâti saffen aleyke yâ rabbi , ve eselüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrâh-manirrahîm. Sâd vel kur’ani ziz zikri aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahîm. Tenzilül kitâbi minallâhil azizil hakîm aleyke ya rabbî, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânîrrahîm. Ha mîm tenzilül kitabî aleyke yâ rabbi» ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Veylün li! mutaffifinellezi-ne  aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim, izes semâün şakkat aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Vessemâi zâtil büruci aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Ves semâi vet tariki aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Sebbihısme rabbike’l a’lâ aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismil-lâhirrahmanirrahim.

Hel etâke hadisül gaşiyeti aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bis-millâhirrahmânirrahîm. Vel fecri ve leyâlin aşrin aleyke yâ rabbi, ve se’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. Lâuksimü bi hazel beledi90 aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhahâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrâmanirrâhim. Vel leyli izâ yağşa aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrahmânirrahlm. Vedduha velleyli izâ secâ  aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrâmanîrrahîm. Elem neşrah leke sadreke aleyke yâ rabbi.

Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mâ-nirrahîm. Vettîni vez zeytuni95 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. İkra bîsmi rabbikellezi  aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir

Sevdiğim beni kıskansın dua

Sevdiği tek kimseden beklediği alaka ve ilgiyi göremeyen kişi; aşağıda iştirak eden kutlu vefki ve ayeti yazar.  Üst Kısmına de bin 4 surat doksan 2 kez benzer ayeti okuyarak üstünde taşırsa; sevdiği kişiyi aradığı derecede kendisine ısındırmış olabilir .

Allahümme rabbil beldetil harami veş şehril harâmi vel haremi vel harami ver rukni vel makami ikra’ alâ nebiyyinâ muhammedin aleyhis salât üves selâmü mînnes selâmü (Eûzü bikemâtillâhit tâmmâti min gadabihi ve şerri ıbâdihi ve min hemezâtiş şeyâtıyni ve en yahdurûni). “Allahın gazabından kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve yanımda bulunmalarından, Allahım am kümelerine sığınırım” diye dua etmelerini talim ederdi.

karı kocayı birbirinden soğutma duası

İstenen kişiler arasında soğukluk olması ve böylece o kişilerin birbirlerinden uzak durmaları için yapılır. Örneğin; kocayı ailesinden soğutma, sevenleri birbirinden soğutma, eşleri birbirlerinden soğutma gibi.

Bismillâhirrahmânirrahim. Âllahümmağfirli zenbi ve metti’Iî fî darri, bârikli fî rizkî altahümmecaini minnet tevvâbin, vec’alni mînel mutetahhirin, Vec’alni min ibadikessaiihin vec’alni minellezine lâ havfün aleyhim ve fâhüm yahzenün.

Kocayı muma çevirme duaları

17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur.Kurani kerimin 72. suresidir.
Sonra Peygamber efendimize 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur.(Tebbet süresi Kurani kerimin 111.süresidir.)

Allahümme inni es’elükel cennete vema tukarribü iteyha min kavlin ev amelin ve cüzü bike minnari vema tükarrebu ileyha min kavlin ev amelin, allahüm-meğfir liümmeti Muhammedin rahmeten âmmeten bi-rahmetike yâ erhamerrâhimin Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve resuli-hi velyevmil âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi mi-nallahi teâlâ velba’sü ba’del mevt, hakkun eşhedü enlâ ilâhe iilâllah ve eşhedü enne Muhammeden ab-dühu ve resûlüh.

en etkili kari koca ayırma celbi

Bismillahirrahmânirrahîm. Allahümme inni eûzübi-ke min mevtil gammi. Allahümme hevvin aleynâ se-keratil mevt, allahümme bârikli fil mevti ve fimâ ba’del mevt.Karı koca ayırmak için yapılcak olan celb bir örnektir.Ülkemizde medyum hocalar tarafından yapılan bir uygulamadır doğrı zamanda doğru bir vefk uygulaması ile yapıldıuğında son derece etkili olduğu bilinmektedir.

Aşk Acısı Çekenler İçin Dua

Sabah namazından ve akşam namazından sonra 10 Fatihayı şerif, 3 İhlas-ı şerif, yedi defa da aşağıdaki dua suya okunup ağrıyan göze sürülür, ve içilirse bi iznillah şifa bulur. Denenmiştir.

Dua budur:

“Şifai mîn külli dai birahmetike ya erhamürrahi-mîn.”

Sevilenin Sana Bağlanması Duası

Sevgilinizden ayrıldınız ve çok zor çok kötü günlermi geçiriyorsunuz.Hayatta herşey istediğimiz gibi gitmez ve üzüleceğimiz çok büyük olaylar yaşarız. Olayların büyüklüğü ne derecedeyse o derece üzülürüz. Ve olaylardaki kişilere ne kadar değer verirsek o kadar yara alırız. İnsan güvendiği ve sevdiği insanlardan daha büyük yaralar alır. Sevdiğiniz kişinin size yaptığı haksızlıklar size yaşattığı kötü şeyler ve en son olarak terk etmesi gitmesi sizi çok üzdüyse çok yaraladıysa bizimle iletişime geçerek sevdiğiniz kişiye kendinizi sevdirmenin onu size aşık etmenin yollarını öğrenebilirsiniz.

Medyum Dolunay Hemen Sor

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]