Evden kaçırma büyüsü

Üç-iri boncuk, bir nal, bir sicime geçinilir. Boncuklardan biri nalın ortasına, ikisi yanlarına ya da uçlarına  getirilir. Büyü yaptırmak isteyenin adı üç kez söylenip, nalın, boncukların üzerine işenir, sonra yedi kez «ya Settar» denip nala üflenir, «koru ya Hu» denip yere tükürülür. Nalla boncuklar, bu işlemden sonra, üç gün, ıssız bir yerde, bir ağacın altına gizlenir, üç gün sonra, akşam namazı dolaylarında oradan alınır, bir pösteki parçasına sarılır, sicimle yedi düğüm vurularak bağlanır. Gene, kimin adına yapılmışsa onun adı söylenir, «Allah korusun» denir, kimin gözünden korkuluyorsa onun adına «lânet» okunur. Bir cuma gecesi, yatsıdan sonra, evin, kıble yönündeki duvarı dibine gömülür, üç gece üzerine işenir. Bu büyüyü gözdeğmesinden korkan kimse için yaparlar, aııcak, o bunu ¡bilmez, araya giren bir kimse işi yürütür. Evden başka bir yere göçüleceği zaman, boncuklar gizlenen yerden alınıp ıssız bir bucakta toprağa gömülür. Pösteki çürümüş, nalla boncukları bağlayan ipler kopmuş olsa bile, bu yapılır.Büyü yapılan kişi evden kaçarmış ve birdaha o evden tiksinir gibi uzaklaşıp gelmez

Medyum Dolunay Hemen Sor

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Sevdiğinin Aklından Çıkmamak İçin Dua

Sevdiğiniz kişinin sizi düşünmemesinden sizden uzak durmasından sürekli sizi unutmasından ve sizi aramamasından şikayetçi iseniz ve bu ilgiyi sevgiyi hakettiğinizi düşünüyorsanız bu konuda etkili uygulamalarımız var.Yıllardır bir çok kişiniz gönül yaralarını sardık ve sevdiklerine kavuşturduk.Konu hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

karısına kötü davranan kocaya büyü

Bir nal alınıp yıkanır (kullanılmış olması gerekir), her çivi yerine bir mavi boncuk bağlanır. Nalın ortasına öteki boncuklardan daha büyük bir boncuk takılır. Bu iş bittikten sonra, büyü kimin adına yapılıyorsa (kim korunacaksa) onun adı yedi kez söylenip nala üflenir, kırk bir «maaşallah» söylenerek dört yana tuu tuu denir, üflenir (üç kez).Sonra:

Allah nazardan saklasın
Kem gözden, eğri gözden korusun
Kırk bir kere maaşallah
Huda korur inşallah
Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu

denir. Nal hiç bir nesneye sarılmadan kim için büyü yapılmışsa, onun başının çevresinde yedi köz döndürülüp yattığı odada, başının ucuna asılır. O nal ora da bulunduğu sürece, o kimseye göz değmezmiş.

kocanın karısını sevmesi için büyü

Kullanılmış, biraz aşınmış  bir nala birkaç mavi (boncuk, bir yeşil bez, küçük bir sarı çaikıltaşı bağlanır. Kızın adı kırk bir kez göğe bakılarak söylenir sonra yedi kez «ya Hay» denip nala üflenir. Nalın, üzerine yedi çeşmeden bir damla su akıtılır. «Kötüler dışarı, iyiler içeri» denip nalın üzerine üfürüldükten sonra, üç gece, ocaktaşmm yanında, ateşten biraz: uzak olarak bırakılır (yalnız geceleri). Bir cuma gecesi, yatsı ezanı okunurken, kızın yattığı odanın tavanına, kızın başına karşı olan yere bağlanır. Kız da  gözdeğmesinden korunurmuş.
Nalla yapılan bu büyüler, evlerin kapılarına uğur getirsin diye asılan nallarla karıştırılmamalı. Uğur getirmek için asılan nallarda, büyüde görülen işlemlerin bir teki bile yapılmaz. Nalın uğurlu olduğuna inanılır, onu uygun bir yere asmakla yetinilir. Büyüde öyle değildir. Büyüyü, bu işi bilen, belli bir kimse yapar, uğur getireceğine inanılan nalı ise, kim olsa, kapısına, evinin uygun bir yerine ahıra asabilir. Anadolu’da, özel olarak, büyü için demircilere yaptırılan, küçük, boyunda, hayvanın boynuzları arasında taşınabilecek boyutta nallar da vardır. Bunları yalnız büyücüler yaptırır, büyü düzenlemede kullanırlar.

Sevdiğin Seni Özlemesi İçin Büyü

Bir dut ağacından dokuz yaprak çalınır (geceleyin yabancı bir yerden), evde havana konup biraz kına karıştırılarak iyice dövülür. Havanelini her vuruşta, kime büyü yapılacaksa onun adı söylenip yere

tükürülür. Havada dövülen yapraklarla kına, karışıp, hamurumsu bir nesne olur. Bu nesne, yediye bölünerek birer sarı ıkâğıda sarılır. Her gece bir tanesi büyü yapılan kimsenin evinin damına atılır. Dama atma sırasında:

Yaprak gibi ezilesin
Kına gibi eriyesin
Ya Ali, ya Fatma (1)
îlâh îlâh İlâh hay
Allah Allah hay
Vay Ali’ye vay
Vat Fatma’ya vay
Vay vay vay vay vay vay vay

söylenir, yere tükürülür, üç adım geriye, üç adım ileriye doğru yürünerek soldan dönülür. Yedinci günden sonra büyü yapılan kimsede, yapana (ya da yaptırana) karşı bir güçlü eğilim, özlem uyanırmış.

Medyum Dolunaya Sor

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Beyyine suresi ile büyü

Beyyine suresi harf harf yazılıp sihre uğramış insana taşıtılırsa sihir batıl edilmiş olur. Tecrübe edilmiştir, biiznillahi teala.

Büyü ye uğrayan insan için

Bir insan sihre uğrasa ve yıllardır hiçbir çare bulunmazsa aşağıdaki ayeti kerimeleri bir kağıt üzerine alt alta kırkbir kere yazıp sihre uğramış olan insanın üstünde taşıtılırsa sihir batıl edilmiş olur, biiznillahi teala, teccrübe edilmiştir.

Ve imma yenzeganneke mineş şeytanı nezgun festeiz billahi innehü semiün alim rabbi euzu-bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yehdurun kale uhruç minha mez’ümen med-huren limen tebiake minhüm leemleenne cehenneme minküm ecmain inne ibadi leyse leke aleyhim sultanım ve kefa bi rabbike vekila.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Karı koca arasını ayırmak için yapılan büyü iptal etmek

Karı koca arasındaki ayırmak için yapılan sihri iptal etmek için aşağıda gelecek olan ayeti kerimeleri kırk bir kere deniz suyu üzerine okuyup karı ve koca ayrı ayrı bu su ile banoy suyuna katıp bir leğende gusül aldırılırsa biiznillahi teala sihir batıl edilmiş olur leğende toplanan su ayak basmaz bir yere dökülmelidir. Pekçok kere tecrübe edilmiştir. Biiznillahi Teala.

kari-koca-barismasi-icinVettebeu ma tetlus şeyatinü ala mülki süley-mane vema kefere Süleyman ve lakinneş şeyatine keferü yuallimunennases sihr vema ünzile alel melekeyni bibabile harut ve marut vema yualli-mani min ehadin hatta yekula in nema nahnu fitnetün fela tekfur feyeteallamune minhuma ma yuferriku bih beynel mer i ve zevcih vema hüm bi bahriyne bih min ehadin illa biiznillah ve yeteal-lemune ma yedur ruhüm vela yenfeuhum ve lek-ad alimu lemenişerahu ma lehü fil ahireti min halakin ve lebise ma şerevbihi enfusehüm lev kanu yalemun ve kul cael hakku ve zehakal bati-lu innel batıle kane zehuka ve nünezzilü minel kuranu ma hüve şifa ün ve rahmetün lil müminin vela yezidüz zalimine illa hasara.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Büyü Çözmek

Her türlü büyü batıl etmek için Perşembe akşamı bir kendir ip alınır ve sihre uğramış adamın boyunca ölçülür ve bu ipe iki yüz dört tane çözülmesi kolay düğüm atılıp besmele ile ilk düğüme felak suresi okunur ve çözülür ikinci düğüme nas suresi okunup çözülür böylece tüm düğümler çözülür bir felak bir nas sureleri okunarak ve her düğüm çözülünce (batıl eyledim falan oğlu falanın üzerindeki sihri diyerek niyet edilir) tüm düğümler çözülünce bu tip hastanın yanında yakılır bu işler yapılırken güzel kokular tütsü edilmelidir. Biiznillahi teala defalarca tecrübe edilmiştir başarı Allahtandır.

Sihre uğramış insan bıınu okumalı:
Kırk gün boyunca sihre uğramış insan bu ayeti kerimeyi biner kere her gün okursa biiznil-lahi teala sihirden eser kalmaz.

buyu-cozmekBismillahirrahmanirrahim

Selamün kavlen min rabbin rahim ve selamün ala nuhin fil alemin.

Her türlü sihri batıl etmek içiıı

©Her türlü sihri batıl etmek için aşağıdaki vefktan dokuz adet kağıd üzerine yazıp sihre uğramış insana her bir tanesini türk kahvesi ile yutturun. Dokuz gün tamam olduğunda sihir batıl edilmiş olur, biiznillahi teala.

buyu-bozma2

 Üzerine büyü yapılan insan okusun

Üzerine sihir yapılan insan Cuma gecesi bir oturuşta bin bir kere fatihayı şerifi okursa yapılan sihir yaptıranın üzerine döner tecrübe olunmuştur biiznillahi teala.

Sihre uğrayan kişi için

İki numaralı vefktan üç adet hazırlanır, sihre uğrayan kişi birini taşır diğerini evinin dış kapısı üstüne saklar. Üçüncüsü ise suya koyup hem banyo suyuna katıp bir leğen içinde gusül alıp hem de o sudan bir hafta içerse üzerindeki sihir tamamen iptal edilmiş olur. Leğendeki su temiz ve ayak basmaz bir yere dökülmelidir.

buyu-vefk

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Sevdiğin Bir Kişi Büyüden Korumak

Bu ayeti hırzm okuma şartı budur ki büyü’ye uğramış insanın karşısına oturup işaret edilen yerlerde hastaya üflenir sabah vakti bir kere okuyup üfürülür ve ikindi vakti bir kere okunur böylece üç gün devam edilir. Eğer sihir çok eski ise yedi gün devam edilir ayrıca bu ayetler ve duası bir kağıt üzerine yazılıp taşıtılmalıdır. Bu ayetleri her gün okuyan insana ne cin ve de insanlar zarar veremez daima’Allahın hıfzında olur okumadan önce temiz abdest alınmalı yecli kere estağfurullahel azim ve on bir kere salavat ve üç ihlas bir fatiha okuyup peygamber efendimize ve Ahmed Fakirullahın ruhlarına bağışlanmalıclır. Tecrübe edilmiştir, gaflet olunmasın.sevdigini-buyuden-koruma

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM

Elhamdülillahi ellezi cealel kuran e şifaen likülli elim ve cealel ediatel masurete sebeben lisıhhati külli sekim. Vessalatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve alilli ve sahbihi ecmain ve salli ala cemiil enbiyai vel nıür-selin vel evliyai ves salilıin bi hürmetil kuranil mübin.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Elhamdülillahi rabbil alemin errahıııanirrahim maliki yevmiddin iyyake nabüdü ve iyyake nestain ihdmas sıratal müstakim sıratallezine enanıte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velad dallin (üfle) Elif lam mim zalikel kitap la raybe fılı lıüden lil mut-takin ellezine yüminune bil gaybi ve yukımunes salate ve mimma razaknahum yunfıkun vellezine yuminune bima ünzile ileyke vema ünzile nıin kablik ve bil ahireti hüm yukinun (üfle) ve ilahüküm ilahün vatıid la ilahe illa hüver rahmanür rahim elif lam mim allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ardi men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih yalernu ma beyne eydihim vema: Halfehüm vela yuhitune bi şeyin mbin ilmihi illa bima şae ve sia kür siyyühüs semavati vel ardi vela yeu-duhti hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim (üfle)

La ikrahe fiddiyni kad tebeyyener rüşdü ıııinel gay fenıen yekfur bittaguti ve vumin billahi fekadis tem-sexe bil urvatil vuska lanfisaıııe leha vallahu semiün alim Allahu veliyyüllezine anıenu yuhricühüm minez zulumati ilen nur vellezine keferü evliyau hüıııüt ta-gutü yuhricunehüın minennur ilaz zulumati ulaike ashabun narihüm fıyeha halidun (üfle)

İnne fıy lıalkıssemavati vel ardı vahtilafilleyli ven ne-har vel fulkilleti tecri fil bahri bima yenfünnase ve ma enzelallahu minessemai min dain feehya bihilarde bade mevtiha ve besse fıha minkiılli dabbetin ve tasfı-rirriyah i ves sehabil müsehhiri beynessemai velardi leavatin li kavnıin yakilun (üfle)

Şehid Allahu ennehü la ilahe illa hu vel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kist la ilahe illa hüvel azizül hakim inneddiyne iııdellahil İslam kulullahümme malikel mülki tutil münke men teşau ve tenziül mülke mim-men tesau ve tuizzü men teşau ve tuzillü men teşau bi-}’edikel hayr inneke ala külli şeyin kadir tulicül leyle fı nehari ve tulicün nehare fılleyli ve tuhricül hayye min-el meyyiti ve tuhricül meyi ti minel hay ve terzuku men teşau bigayri hisab (üfle)

Amener resulü bima ünzile ileyhi min rabbihi vel muminun küllün amene billahi ve melaiketihi ve kü-tübihi ve Resulihi la nuferriku beyne ehadin min Resil-ih ve kalu se mina ve atana gufraneke rabbene ve Heykel nıasir la yukel lifulla hu nefsen illa vusaha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena tuahizna in ne-sina ev antana rabbena veya tehmil aleyna isran kema hameltehü alellezine min kablina rabbena vela tuhaııı-mila ma la ta kate lena bih vakfu anna vağf irlena ve-rhamna en te mevlana farsurna alel kavmil kafirin (üfle)

Sümme eıızele aleyküm min badil ğammi emeneten nuasan yağşa taifeten m in küm ve tagifetün kat ehem-methüm enfusuhüm yezunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliyyeti yekulune hel lena minel emri min şeyin kul innelemre küll ehü yuh ra ne fiy enfusehüm ma la yebdune leke yekulune lev kane minel emri şeyün ma kutilna nahun kul lev küntiım fi huyutiküm leberellezine kütibe aleyhimül katlü ila meda ciihim de liyebtelivyallahu ma fiy suuiküm veliyumeh hise ma fiy kuluhiküm vallahu alimün bizatissudur (üfle)
Ve in yemseskallahu bidurrin fela kaşife lehü illa hüve vein yemseskallahu bihayrin fehüve ala külli şeyin kadir inne rabbekümullahullezi halakassemavati vel-ardı fiy şiddeti eyyamin sümmes heva alel arşi yugşilleyle nehare yetlubuhü hasisa veşşemse velka-mere vennucume müsehheratü biemrihi ela lehülhalku velemrü tebarekallahu rabbül alemin ud u rabbeküm tederruan ve huyfe innehü la yuhibbül mu-tedin vela tufsidü fılardı bade islahiha ved uhj havfen ve tamaan inne rahmet allahi karibün min el muhsinin (üfle)

Kul yusibena illa ma keteballahu lena hüve mevlana ve alallahi feleyetevekkel il müminun lekad caeküm Resul’ün min enfuseküm azizün aleyhi ma anittüm ha-fısün aleyküm bil muninine raufun rhim fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim (üfle)

Ve in yemseskallahu bidurrin fela kaşife lehü illa hüve ve in yuridke rihayrin fela radde li fazlihi yusibi bihi men yeşa u min iradihi ve hüvel gafururrahiminni tevekkeltü allahalallahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahizün bina siyatiha inne rabbi ala sıratın müstakim vema lena ella netevekkel alallahi ve kad hedena subulena ve lenasbirenne ala ezeytumune ve allallahi fele tevekkelil xxx kulud ullahe evid urrah-mane eyyam en ted u felehiıl esmaül hüsnavela techer bi saladke ve la tuhafı t bihavebteği beyne zalike sebila (üfle)

Ve külil hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekûn lehü şerikün fil mülki ve lem yekûn lelıü ve-liyyün minezzulli ve kerbirhü tekbira fete alallahül me-likül hak la ilahe hüve rabbül arşil kerim ve men yed u mealla hi ilahen ahare la burhane lehü bihi feinnema hasibühü in de dabbihi innehiı la yuflihul kafirun ve kul rabbi ğfır ver ham ve ente hayrürrahimin (üfle)

Ve keeyyin min dabbetin la tahmilü rızkallahu yer-zukuha ve iyyaküm ve hüvessemiül alim ma yef-tehıllahu linnasi min rahmetin fela mümsike lera ema yum sik fela mürsile lehü min badihi ve hüvel azizül hakim ve lein seeltehüm men halakassemavati vel ardi le yekulunnellahu kul efere eytüm ma ted une min dunil-lahi in eradeni allahu bidurrin hel hünne kaşifatü dur-rihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rah-metihi kul hasbiyallahu aleyhiyetevekkil mütevekkelun (üfle)

Felillahi rabbessemavati ve rabbel ardi rabbel alemin ve lehül kibriyau fissemavati vel ardi ve hüvel azizül hakim lekad sadakallahu resulehür rüya bil hakkı leted hulunnel mescidil haram inşaallahu aminine muhalliki ne ruuseküm ve mukassirine la teha-fune efalime ma lem talu feceale min zalike fethan kariha htıvellezi besele resulehü bilhüda ve dinil hakkı liyuzhirehü aleddini küllihi ve kefa billahi şehida mu-hammedun Resulullah vellezi ve meahu eşiddahu alel küffar ruhamau beynehüm terahüm rukkian sücceden yerteğune fazlen minallahi ve rıdvanen si-mahüm fıy vucuhehiim min esaris sucudü zalike meselehüm fittevrate ve meselehüm fil İncil kezer in ehrece set ahu fe azarehu festağleze festeva ala sukihi yucibüz ziirrae liyağize bihimül küffar ve adallahullezine ame-nu ve amilus salihati minhüm mağfıreten ve ecren azi-ma (üfle)

Ya measerel cinni vel insi inistetatüm en tenfuzu min aktarissemavati vel ardi fan fuzu la tenfuzune illa bi sultan febieyyi alai rabbiküma tukezziban yurselu aleyküma şuvazun nıin narin ve nahusun fela tentasi-ran fer ieyyi alai rabbiküma tukezziban (üfle)

BİSMÎLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Vessaffati saffa fezzacirati zecra fettaliyati zi zikra inne ilaheküııı levahid rabbüssemavati vel ardi ve ma beynehüma ve rabbül meşarik inne zeyyenessemaed dünya bi zilletin il kevakib ve hıfzan nıin külli şeytanin ıııarid la yessemnıeune ilel melail ala ve yukzefune ıııin külli canib duhuran ve lehüm azabun vasıb illa men hatıfel hatfetefe et baahu şihabun sakıb festeftihim ehüm eşşedü halkan inna halaknahüm nıin tinin lazıb

Medyum Dolunaya Sor

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Bir kız sevdiği bir erkeğin kendisine bağlanması

Bir kız sevdiği bir erkeğin kendisine bağlanmasını, ardından koşmasını isterse, üreme organından üç kıl koparır, bunları bir sarı kâğıdın üzerine üçgen biçiminde koyar. Uçlarını ‘birer parçacık sakızla kâğıda tutuşturur. Kıllardan oluşan üçgenin ortasına erkeğin adını yazar. Kâğıdı üçgen biçiminde katlayıp üç kat muşambaya sarar, bir iplikle üç düğüm vurup bağlar. Üç gün bekler, bu süre içinde geceleri, kırk bir «Ya Hallâk», yedi ‘«Ya Settar» söyler, dileğinin olması, büyünün tutması için tanrıya yakarır. Her «Ya Hallâk», «Ya Settaı» dedikçe önüne (üreme organına) bakar, içinden erkeğin adını anar. Üç günün bitiminde’ muskayı erkeğin kapısının eşiği altma saklar, erkek onun üzerinden yedi kez geçince ıkıza, tutulurmuş.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Bir kadın kendisinden soğutmak için büyü

Bir kadın kendisinden soğuyan kocasını kendisine bağlamak için kendi üreme organından üç kıl alır.Bunları arka arkaya üç cuma günü kocasının akşam yemeğine atar (her yemekte bir kıl). Her kıl atışta:

Hak kerimsin ya Allah Sen alimsin ya Allah Sen hâkimsin ya Allah Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Allah Allah Allah Hay İlah ilah ilah Hay Hayy-ı ezel vel lemyezel

sözlerini söyleyip yemeğe üfler. Üçüncü cumadan, sonra üreme organından her gün üçer kıl koparıp yedi gün süre ile kocasının yemeğine atar. Erkeğin kılları bilmeden yutması gerekli değildir, yemekte bulunması yeter. Kadın bu kıllı yemekten yemez.

Bu büyünün çok etkili olduğu, kocası kendisinden bıkmış çok kadının bunu uyguladığı söylenir.

Trabzon Maçka ilçesinin Kadıköy adlı köyünde sık sık kocası ile çekişip onu darıltan, köyden yayladan köye kaçırtan bir kadın komşumuz vardı. Kocasına en ağır sözleri söyler, bağırır çağırır, evden kovardı. Kovulan, yerilen adam öyle pek korkak, yılgın soyundan da değildi. Ancak, kadından kaçar, dırdı-rından bıktığını önüne gelene söylerdi. Çekişmeden bir iki gün sonra kocasının kadına sokulduğu, yılıştığı görülürdü. Komşular arasında bu kadının anlatılan büyüyü uyguladığı, bu işi çok iyi bildiği söylenirdi. Yaşlanan bu karı – koca bugün sağdır. Bu kadının yıllar önce evden kızıp çıkan kocasının arkasından, elini üreme organına vurarak, bende bu varken sen gene döner gelirsin, dediğini bütün komşularla birlikte duymuştum.Bu tür büyülerin, o çevrede, 1923’ten önce yaşayan hristiyanlardan (Kumlardan) kaldığı söylenir, o karı-kocanın, o soyadını taşıyan bütün topluluğun da dönme oldukları ileri sürülür.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Nar ile yapılan çekicilik büyüsü

Kurutulmuş nar çiçeği, kime büyü yapılacaksa, onun adının yazıldığı bir kâğıda sarıldıktan sonra ipek iplikle yedi düğüm vurulup bağlanır (üç kat katlanabilecek büyüklükte olmalı muşamba). Ortaya çıkan kalınca çıkın, biri kadının (alta gelen), biri erkeğin (üste gelen) adı varili iki düz taşın arasına konarak iyice bastırılır. Çiçekler ezilir, kâğıda; kâğıt ezilir, muşambaya yapışır. Günde üç yüz altmış kez olmak üzere üç gün boyunca Kur’andan bir âyet okunup büyü yapılanın oturduğu eve doğru üfürülür, büyünün neden yapıldığı, hangi ereği güttüğü söylenir, tanrıya, sonra cinlere yakarılır, bir de «Cin» sûresi okunur (en sonra). Bu işlem bittikten sonra muska ıssız bir yerde, ıslanmayacak durumda, iki taşın arasına ya da büyük bir kayanın çatlağına sokulur. Üç gece (yedişer gün ara ile) büyü yapılan kimsenin evinin çevresinde dokuzar kez dolanılır «Ya Gayyur» denir (yedi kez). Sonra «besmele» çekilerek kıbleye karşı ya da bir cami mihrabına (dıştan duvara) işenir. Kırk gün içinde büyünün etkisi görülür, büyü yapılan kimse nar çiçeği gibi kızarır, iki kayanın arasında kalmış gibi ezilir, sevişme duygusu ile tutuşur, azarmış.
îstenen olup, büyü gerçekleştikten sonra, muskanın konduğu yerden alınıp yakılması, yakılırken de «Ya Gaffar» diye yedi kez seslice, göğe bakıp, söylenmesi gerekir. «Gaffar» sözü arapça «¡bağışlayan» anlamına ‘gelip tanrı adlarından biridir, muskayı yapan suçtan korkarak tanrıdan bağışlanmasını diler.

İslâm inançlarına göre, nar kutsal bir yemiştir, nar taneleri peygamberin teridir. Bu nedenle, nar çiçeği, dinin yasakladığı büyü işlerinde kullanılmaz, kullanan büyük suç işlemiş sayılır. Bu yüzden tbu büyüyü her hoca, her cinci yapmaz.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Çömlek büyüsü

Bir kadını kandırmak isteyen erkek ya da bir erkeği ardından koşturmak isteyen kadın, kız, çömlek büyüsü yaptırır. Bir evde bulunan çömleğin içine ya turşu, ya yoğurt, ayran, ya da başka yenecek, içilecek bir nesne koniır. Büyü yapmak isteyen kimse, kime büyü yapacaksa onun evinde çömleğin içinde ne olduğunu ibir aracı ile öğrenir. Çömlekte turşu varsa turşu yapılan nesneden ya yedi çekirdek, ya yedi yaprak, ya da yedi tane (fasulye içi) alır, kadının, erkeğin (büyü yapılanın cinsine göre) adım söyleyerek çö-nıleğe atacağı nesneye yedi kez Kuranın ««İbrahim Sûresi» ni okuyup üfler. Çömlekte sıvı bir nesne varsa, o türden yedi damla alır (kendi evinden, komşunun çömleğinden değil) gene adı geçen sûreyi yedi kez okuyup üfler. Dileğini söyler.. Bunları ibir cuma günü yolunu bulup bl^yü yapılacak kimsenin çömleğine attırır.

Büyü yapılan kimse çömlekteki nesneyi yemeğe başladıktan yedi gün sonra büyü yapana eğilim duyar, içinde -bir sıcaklık sezer. Bu yedi gün içinde büyü yapan da:

Allah Allah Allah ya Kahhar îlah ilah ilah ya Cebbar Niyy etime husul Maksadıma vusul

diyerek sağa sola, büyü yapılanın evine doğru günde dokuz kez okuyup üfler.

Bu tür büyülerin çokluk Of, Sürmene, Akçaabat ilçelerinde yapıldığı görülür. Maçka’nın (Trabzon’un) Ağralaksa yaylasında böyle büyü yapan, sıtma kesen H. Hoca vardı. Bu adamcağız çam, gürgen ağaçlarından ıkülek denen yağ, peynir kabı, kaşık, kepçe yaparak geçinirdi, Birkaç yıl önce öddü. Ormanla çevrili bir köyde otururdu.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Evlenmek İçin Etkili Büyü

İki kimse (kız-erkek) arasında yakınlaşma, evlenme ile sonuçlanan bir büyünün yapılması için, bu işe girişenler, bir erkeğin, ibir de kızın evinden iki kaşık çalar ya da çaldırırlar. Erkeğin evinden çalman kaşığın üstüne kızın, kızın evinden çalınan kaşığın üstüne erkeğin adı yazılır. Üç gün beklenir, bu süre içinde erkek adına yedi, kız adına yetmiş «Ya Rahim» söylenip ikisinin evine doğru üflenir. Üçüncü günün ‘bitiminden sonra gelen ilk gece, akşam namazından sonra, ‘kaşıklar ağızlan üstüste gelecek biçimde birbirine bağlanır. Kaşıkların ağızlarının üstüste gelmesi, kızla oğlanın, ağız ağıza vermesi, anlaşması, birbirine arkalarını dönmemesi anlamına gelir. Bu kaşıklar yedi yerden muma batırılmış iplikle bağlanır, üç kat muşambaya sanlır, bir bezle kaplanıp yetmiş dikiş vurularak dikilir. Bu işlerin bitirildiği günden sonra gelen ilk cuma gecesi, yatsıdan sonra, (bitim günü cuma ise, o gece) kaşıklar erkeğin kapısı üstüne ya da kapının üstüne gelen saçak arasına gizlenir, orada yedi gün bırakılır. Yedi gün bittikten sonra, kaşıklar oradan alınarak kızm evinde de erkeğinkinde olduğu gibi bir yere saklanır. Yedi gün de orada kalır.Yedinci günün bitiminde, sabaih ezanından önce, kızın evinden alman kaşıklar ıssız bir yerde birbirinden ayrılıp ağızları karşıt doğrultuda olmak üzere saplarından sıkıca «bağlanır, ıssız bir yerde bir taşııı aitına (su almayan bir yere) konur. Orada kırk ri-kaat namaz kılınır, sağa sola selâm verilmez, namaz kılınırken de yalnız «elham» okunur. Aradan üç gün daha geçince şu sözler söylenir (ikindi üzeri):

El-Hakimü’üs-sadikîn Ve’l şejiül-âşikın Hem rahman hem rahimsin Hem kefil hem kerimsin Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Bu işlemlerden sonra erkekle kadın «birbirlerine yaklaşır, anlaşırmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kötülüklerden korunmak için

Bütün kötülüklerden, düşman saldırılarından, erkeklik, kadınlık gücünü bağlamak için yapılması düşünülen büyülerden korunmak için özel bir hamayıl yapılarak boyuna asılır.

Dikdörtgen biçiminde, avuç içi büyüklüğünde, bir kâğıdın ortasına «Ya Hafız» yazılır, bu söz bir daire içine alınır. Dairenin çevresine korunmak istenen kimsenin adı fırdolayı (birkaç kez) yazılır. Kırk bir «Ya Allah», yetmiş bir «Ya Alîm», doksan dokuz «Ya Hakim» söylenip kâğıdın üzerine üflendikten sonra yedi rikaat namaz -kılınıp kâğıt yedi kat muşambaya sarılır. Muşambanın ucu iyice yapıştırıldıktan sonra yeşil bir bezle kaplanıp kırk bir dikiş vurularak dikilir. Muskayı üzerinde taşıyacak olan yıka-kanır, «gusl abdesti» alıp muskayı, giysilerinin içinden, -boynuna asar. Muska, bozulmaması için, yalnız yıkanırken çıkarılır. Yatakta sevişirken çıkarılmaz. Daha önceden abdest alındığı için muska (hamayıl) bütün dinsel kirliliklerden arınmış, korunmuş sayılır.

Muskayı yaptıran, boynunda taşırken, başkalarına /gösterse de önemi yoktur. Ancak onu yazanın adı gizli tutulur. Muskanın (hamayılın) elde olmaksızın yitirilmesi durumunda yenisinin yağdırılması gerekir. Hamayıl, dalgınlıkla çıkarılıp ocak başında bırakılır, yanarsa, bunun da bir yıkımı olmaz, ancak yenisinin yapılması, tövbe edilmesi gerekir. Onun üzerinde bulunan «Ya Hâfız» sözü tanrının adlarından biri olduğundan yanması doğru değildir. Bir kimse böyle bir hamayılı bile ¡bile yakarsa tanrının koruyucu yardımından (hıfzından) yoksun kalır.

Bu tür muskalar, hamayıllar bugün ‘Anadolu’nun her yerinde yapılıp taşınmaktadır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]