Ayna İle Bağlama Büyüsü

imagesBağlanmak istenen kızın baktığı bir ayna kırılır, bir parçası alınıp üzerinde «Allah» yazılı bir kitğıda konur. Kağıt güzelce katlan.ır. Üç «kulhuvallah» ile i’ki «elham» okunup •kğıda üflenir. «Kızı bağladım. Hak yardımcım denir yedi kez. Kağıt, bir muşambaya dörtköşe olarak sarılır. Muşamba, bir yamaya sarılıp dikilir. Her dikiş vuruşta «ben bağladım Hak çözmeye» denir. Muska kızın üzerinden geçtiği bir kapı eşiği altına saklanır. -Kız bağlanmış demektir. Bu büyü gerdekten bir kaç gün önce uygulanır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Kılıç İle yapılan bağlama büyüsü

Kınında duran eski bir kılıç büyüde kullanılmak üzere yerinden alınırken, üç kez «Ya Cebbar» denir. Sonra, kılıç, hızla kınından çıkarılır. Üstüne, bağlanmak istenen kimsenin adı yedi kez okunup üflenir. Niçin ne süre balanıldığı söylenir. Kılıç yeniden kınıma konur. Kısa bir süre gene yerine asılır, sonra indirilir. Göbek düzeyinde bele bağlanır. Kılıcın kabzası göbeğin üstüne, ağzı iki bacak arasma, orta yere gelecek biçimde belden sarkıtıhr. Gene bağlanmak istenen kimsenin adı üç kez söylenip kılıca doğru tiflenir, «Ya Kahhar» denir. Sonra, kılıç, ucu düğün evinin kapısma yönelik olarak, bir yere saklanır. Gerdek olmadan önce kırk bir kez:
Hayyııi kayyum ya Allah
Ezel edeh ya hah
Sen eyle azmim salah
Cebbar Cebbar Cebbar
Settar Settar Settar
‘denir. Böylece giivev bağlanmış olurmuş. Kılıç uç gün sonra saldı olduğu yerden alınıp kınından çıkasonra da kınına konup yerine asılır. Yedi kez
«tüvbe» cdiliı, «euzubillah» denir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Etkili Barışma Büyüsü

İki sevgilinin arasına bazı olaylardan dolayı dargınlık girmesi durummunda kişileri barıştırmak için:
İki sevgilinin yakınlarından ve bu dargınlıktan üzüntü duyan üçüncü bir kişi bu muskayı yapmalıdır.
3 ayrı cami çeşmesinden alınan bir bidon su Cuma yatsı namazından sonra 101 tövbe bismillah diye mırıldanılıp 28 rekat niyaz namazı kılarak, kişiler bir arada yaşıyorlarsa evlerinin çevresinde evi daire içine alacak bir şekilde 7 ayrı yere bidonun dibinde az miktar kalacak şekilde dökülür. Ardından evin çevresinden alınan 3 avuç kadar taşsız toprak bidonun dibinde kalan suyla karıştırılarak çamur haline getirildikten sonra kurması içinn 3 gün-gece dışarıda bırakılır. 3 günün sonunda yerinden alınan topraklar kılınacak yatsı namazından sonra evin yakınlarında bir yere kimselere görünmeden gömülür. Kişiler eğer ayrı ayrı evlerde yaşıyorlarsa kızın ve erkeğin evinin önünden alınan topraklar birbirine bidondaki sudanda karıştırılarak iki toprak olarak iki evin çevresine gömülür.
Şekildeki muska hazırlanıp naylonlandıktan sonra yeşil bir beze sarılarak kızın ve erkeğin ismindeki harflerin toplamı kadar dikilir. Her dikiş atma sırasında ‘’hayrihi minallahuteala’’ diye mırıldanılarak muskaya doğru üflenir.

Muska eğer kişiler beraber yaşıyorlarsa yastıklarının içine gizlice saklanır. Ama kişiler ayrı ayrı yaşıyor iseler o zaman muska dargınlığı sürdürmekte inat eden kişinin yastığına gizlenir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Tabanca İle Bağlama Büyüsü

sirinlik-vefkiTabancaya sürülen mermi, güveyin bulunduğu yöreye doğru ateşlenerek de bağlama büyüsü yapılır. Boş kovan saklanır, kianseye gösterilmez. Boş kovanın namluda bekletildiği de olur. Bu kovan namluda kaldığı sürece, güvey bağlı sayılır. Bu işlem yapılırken söylenen sözler, okuyup üflemeler de yukarda anlatılan işlemde olduğu gibidir.

Tabanca yerine tüfek de kullanılabilir, ancak yapılan işlem değişmez. Tüfeğin av tüfeği olması gerekir. ‘Av tüfekleri atılan saçmaları sağa sola dağıttığı ve hayvan öldürmelte kullanıldığı için, pek etkili sayılmaz. Tabanca ve öteki kasalı tüfeklerin etkisi ise, gerek kovanlarının, gerekse mermileri tek oluşu yüzündendir.
Av tüfekleri. genellikle, yasak değildir, kimde av tüfeği olduğu bilinir. Buna karşılık, tabanca ve öteki tüfekler genellikle saklı tutulur. Bu yüzden de, büyünün kimin eliyle yapıldığı kolay kolay kestirilmez.

Bir tabanca ya da bir tiifek alınır, yağlanır, silinır. Bağlanrnak istenen erkeğin adı söylenip namlunun içine üflenir. Bu işlem yedi ıya da üç kere yapılır. Si1h, bir yere konur. SÜrgÜ kolu kapalı bulunduğu sürece, bağlanan güvey, gerdekte aşarı1ı olamaz.
Tüfek, tabanca gibi silMılarla yapılan büyülerde, okunan dualar, söylenen sözler dışında, tanrıyı niteleyen kutsal adlar da anıtır. Bunlar genelliıkle şöyledir:
Ya AIIah, Ya Settar (ey ğizleyen), Ya Hayy (ey en diri olan), Ya Cebbar (ey güçlü olan), Ya Kayyum (ey ölümsöz, sonsuz olan,) Ya Alim (ey en çok Uen), Ya Hafız (ey koruyan), Ya. Hadi. (ey yardım eden, el tutan). Bu adlar, yapılan ‘büyünün ıiımulan e1kisine, süresine güre, üç, yedi, kujc, kırk bir kere söylenebilir. Bunlar mermi namluya .sürülürken, sürgü kolu kapanırken, silah gizlenirken, yağlanıp silinirken söylenir.
Ya Hafız beıı(…)yi bağladım
Muradını eğledim
Senden yardım diledim
Dile ğimi yerine getir
Beni sevindir
Elleri güldür
Bu mermi bu namluda kaldıkça,
Sen
düşmanı süründür…


Bu sözler, belli bir sesle, üç, yedi, dokuz, kırk, kırık bir kere söylenir. Bunların ardından Kur’andan bir süre ya da bir aç yet okunur. Hangi silahla olursa olsun, söylenen sözler genellikle değişmez.
Büyü yapımında kullanılan tabanca ya da tüfek, bir daha kullanılmayacak kadar eski olur da ‘kimsenin bulamıyacağı bir yere gizlenir, suya atılır, toprağa gömülürse; böyle bir girişimin, düşmanlık için yapıldığına ‘güveyi bütün yaşamı boyunca başarısızlığa uğratmak gereğini güttüğ’üne inamlır. Bu nedenle, böyle bir büyü pek yapılmak istenmez. Yağmurların yağması, karların erimesi yüzünden kabaran sular silhı alır götürürse, bağlanan erkeğin çzülmesi çak güçleşir, cincilere ‘büyük giderlerin ödenmesine yol açarmış.

Silahla erkek bağlamanın başka bir ‘türü de, kısa bir süre için eğlenmek, güveyi alaya almak gereğini güdenidir. Güvey, gelirde gerdeğe girince bağlanır. Bağlayanlar uyumaz, bir kaç saat sonra bağı çözer. Bağ çözümü, güveyin duyabileceği bir yakınlıkta gizlice silah atmakla olur. Başarıya ulaşamayan güvey sıkıtılanır, uykusu kaçar. Silah sesini duyunca bağının çözüldüğünü anlayıp başarıya ulaşırmış.
Özellikle düğünlerde, güveyin başı üstünden, ona sezdirmeden, çaprazlama kurşun atılırsa, atarken de yavaşça «onu bağladım» denırse, güvey bağlanırmış. Bu nedenle düğünlerde güveyin başı üstünden silah attırmamaya çalışırlar. Büyü bir eğlence ereğiyle yapılırsa, yapanlar sonradan kendilerini açığa vurur, düşmanlık amacıyla yapiırsa, yapanlar bilinmez.

Güvey, düğünde coşar, başkasının silahı ile mermi atar da kovanı namludan çıkartıp kendi içinden «bağım önledim» demezse kendi kendini bağlarmış.
Güveyin, gerdeğe girmeden önce tabanca, tüfek atması; bu gibi silahının atıldığı yerde bulunup başının üstünden kurşun geçmesi; güveye bakılarak silahı doldurup bırakma, mermeyi atıp ‘boş kovanı namludan çıkarmama gibi durumlarda güveyin erkekliği bağlanır, başarısızlığa uğraramş. Bundan dolayı, güveyin, böyle olaylardan kaçınması, sakınması gerekir.
Güveyi bağlamak düşüncesiyle yapılan bu gibi silahlı işlemler içinde, bir de, merminin patlamaması durumu vardır. Gerek tüfek, .gerek tabanca atıldığında, mermi ateş atmazsa, bu da güveyin başarısızlığa uğrayacağını gösterir.

Erkekliği bağlamak, başarısı önlenmek istenen erkeğin adı üç ya da yedi kez sessizce söylenir, sonra tüfeğin namlusuna bu sayı oranında üç ya da yedi kere tükürülür. Namlunun içine yağ korur, daha doğrusu, namlu yağlanır, silinmez, yağı olduğu gibi bırakılır. Sonra, üç ya da yedi kez, «Ya Hafız, Ya Settar, Ya Cebbar» denir. Sağa, sola bakılır, üç kez «Allah» söylenir. Erkeklik öğesi üzerinde, sol el üç; sağ el yedi kez döndürülür, gene üç kez <Ya Settar> denir. Namluya üflenir, süngü kolu çekilip tetik boşa almarak kapanir. Namluya «falancayı bağladım, dileğini önledim» diye üflenir. Daha sonra, namlunun ağzı kirli yünle tıkanır. Böylece, güveyin erkekliği bağlanır.
Bu işlem yapılulken, genellikle, çevrenin diline, büyüyü yapan cincinin bilgisine, arapçaya olan yakınlı ına göre değişik türden sözler söylenir:

Yd kerim-i keramet
El-esrar ve’l emanet
Hazd ahsenü’l-niyyet
Recule kaht-ı kudret
Sen cebbczrs2n ya Allah
Sen settarsın ya Allah
Maksadıma ver salah
Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu…
Bütün bunlar uygulandıktan sonra, namlusu tıkah siIh bir yere saklanır, kimseye gösterilmez, kullamimaz, silinmez, yağlanmaz. Silaih bLyle saklandığı sürece, güvey, başaııya ulaşamazmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

sevdiğin erkeğe kavuşmak için büyü

Babası, bir kızı sevdiği erkeğe vermez de kendi istediği bir kimseyle evlendirmeye •kalkar bunu önlemek için şöyle bir büyü uygulanır:
Kız, düğünden bir kaç gün önce, ya annesi, ya da çok güvenilir bir kadının aracılığı ile hamama götürülür; hamam yoksa, evde yıkanır, ot tutulur, bütün kıllar iyice dökülür. Sonra kız bağlama işini çok iyi bildiğine inanılan bir cinci ile konuşulur. Bir sabah, gün ışımadan önce, kız yüzüne peçe, peçenin üstüne yaşmak örtülerek cinciye götürülür. Cinci, kızı görmeden, kızın yüzü, gözleri iyice bağlarnr. Sonra cincinin yanına varılır. Kızı götüren kadın bir köşeye çekilir, emel isterse kızla yalnız kalır.
Cinci, kızı belden aşağı soyar, sırtüstü yatırır, Cinci, kızın dölyolunun çevresine, is mürekkebiyle,. büyükçe bir daire, dairenin içine de dölyolunu çevreleyen bir üçgen çizer. Üçgenin üç köşesine biı«sin», dairenin çevresine de yedi «vav» yazar. Kur’- andan kısa bir sure okur, sağa, sola üfler. Sonra, üç «kulhuvallah» ile.bir<celham» okuyup kızın dölyoluna üfler. Kırk bir «sedde» söyler, gene dölyoluna üfler. Kız kalkıp giyinir. Bu işlem yapılırken,

cinci, kızı; (kız, cinciyi tanımasın diye, kızm yüzü büyü süresince örtülü kalır. Kız, dölyolunu gerdek- ten kısa bir süre önce hafifçe yıkar, yazıların iyice silinmemesine dikkat eder. Sonra, cincinin öğretıiğİ «ya Settar» sözünü yedi kez okuyup dölyoluna üfler.
Bu olay kimseye söylenmez. Kız, böylece bağlı olduğundan, güvey ona yaklaşsa da başarı sağlayamaz. Bunun üzerine, gerdek sabahı kız gizlice koca evinden kaçıp anasına varır, dtırumu anlatır, erkeğin başarısızlığı ortaya atılır.

sevdigine-kavusma-buyusu

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Kız Bağlama Büyüsü

imagesKızın çeyiz sandığından çalınan bir mendilin üzerine kömiirle bir daire, dairenin içine bir kare cizilir. Karenin dört köşesine kızın adının baş harfi yazıldıktan sonra, yirmi sekiz kez «Allah», üç kez «Kayurn» denir, mendilin dört ucuna üfürülür. Karenin ortasma ince bir nokta konup çevresine dört «vav» yazılır. Mendilin uçları birbiri üstüne gelecek biçimde katlanırken, yetmiş bir kez «bağladım» denir, İyice katlanan mendil. bir muşambaya sarıldıktan sonra, ışık görmeyen bir yere saklanır. Bu işlem gerdekten yedi gün önce yapılır. Gerdek gecesi mendilin saklandığı yere varılıp «unutma ya seyyid» denir. Böylece kız balanrnış olur. Bu bağlılık mendilin açılacağı güne değin sürermiş.

Bu büyüyü yapacak kimsenin, kızın çok yakınlarından, kızın çeyiş sandığını korkusuzca karıştırabilecek oranda içli dışlı olduğu kimseler arasından birisine başmurması, onu elde etmesi gerekir. Yoksa gelin olacak kızın sandığı, önüne gelene gösterilmez. Ancak «sandık açma, çeyiz gösterme günü» gelin eşyası ortaya konur ki, bu sırada da mendi çalma olanağı yoktur. Mendilin çahndığtnın anlaşılması büyünün sonuçsuz kalmasına yol açar. Olay duyulunca, kızın bağlandığı anlaşılarak düğün başka güne atılabilir.

Eski, kirli bir mendilin içine kızın adının ilk ile son harflerinin yazılı olduğu bir k.ğıt parçası konur. Yedi kez «ya Allah» denip mendile, yazıların bulunduğu kğıdın üstüne üflenir. Mendflin uçlaii, birbiri üstüne gelecek biçimde, katlanır. Sonra, mendil bir dikdörtgen olacak biçimde üstüste katlanıp bir muşambaya sarılır, bir iplikle bağlanır, ancak ipliğe düğüm vurulmaz, uçları birbirine sarılır.
Bu işlem gerdekten bir gün önce yapılır. Katlanıp bağlanan mendilin üstüne yetmiş «Ya Rabbena» söylenip üflenir. Sonra «sedde bikrihi» denip kızın evine doğru üfürülür. Çok güvenilir bir kimsenin, özellikle bir kadınm aracılığı ile, mendil kızın eşyası arasına kcnur. Eşya karıştırılıp mendflin bulunmasına değin kız bağlı kalır. Mendil bulununca büyü yapıldığı anlaşılır. Bu nedenle, büyü yapan da, yaptıran da, kendini belli etmez, üzerine kuşku çekmemeye bakar.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Kızı Kendine Bağlama Büyüsü

baglama-buyusuSevdiğiniz bir kızı sizden ayırmak istiyorlar ve bunu başarmak üzeriler ise,kız arkadaşınız yada nişanlınızın aklına girmişler ise aşağıda uygulama ile sevdiğiniz bir kızı kendize öyle bir bağlarsınızki sizden başka hiç bir şey düşünemez olur

Bağlanıcak kızın sırada saçları kesilip, kaşları, kirpikleri çekilirken, saçmdan bir tutam gizlice alımp saklanır. Bunu, saçı kesen, kimseye duyurmadan, kıza sezdirmeden yapar. Alman saçlardan bir kaç tel ayrılır, ince bir iplik gibi yapılır, sonra kızın adı söylenerek üstüste iki düğüm vurulup bağlanır.
Saç vurdum tele
Düğümledim kim bile
Settar imdada gele
Ya Celle Celalihu celle
Ya Hay Hay Hay Ya
Settar Settar Settar Ya
Kahhar Kahhar Kahhar Ya
dizeleri okunup kızın evine doğru yedi kez üflenir. Sonra düğümlenen saçlar bir yumak biçimine sokulur, su ğeçirmeyen bir muşambaya sarılır. Muşamba yedi kat edilir, bağlanır. Gelin evinin kapısının eşiği altına saklanır. Kızın, gelin olunca, üstünden .geçmesi gerekir.

Kızın saçından bir kaç tel alınır. Bu, kızın, başını tararken tarağına takılıp atılan saçlardan olursa, daha etkili olurmuş. Bu saçlar, yün eğirir gibi birbirine sarılıp, iplik durumuna getirilir. Düğünderı en aşağı yedi gün önce yapılması gerekir bunun. Bu saçlann üzerine bin bir «Ya Settar» ile yetmiş «Ya Kahhar» okunup üflenir. Saçlann üzerine biraz kül serpilip muşambaya sarılır. Su geçirmeyecek nitelikte olması gereken muşamba üç kat sarılıp bağlanır. Sonra, ıssız bir yerde, kolayca alınmak üzere, suya konur. Daha doğrusu, suda bir taşın altına saklanır. Yedi «Kulhuvallah» ile üç «Elham» okunup gelin evine doğru üflenir. Yetmiş kez kızın adı söylenir. Her söylenişte «ben bağladım Hak çözmeye» denir. Bu iş bittikten sonra, akşam ezanı okunduğu bir sırada, gelin evinin kapı eşiğine üç kez, kimseye sezdirmeden, tükürülür. Böylece kız bağlarnr. Bu bağlanma, saç. muşambadan sökülünceve değin sürermiş.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bir Kız Bağlamak İçin Büyü

Gerdekten önce, yağlanmış, bakımı yapılmış bir tabanca alınır. Bunun uzun süre kullanılmamış, mermi atılmamış bir tabanca olması daha iyi, daha etkili sayılır. Yağları silinir, bütün pası. varsa tozu iyice çıkarılır. Sonra, daha önce <kimsenin elini değdirmediği yeni bir mermi alınıp bağlanmak istenen kimsenin adı okuna okuna namluya sürülür. Sürgü kolu kapanır.
Namluya mermi sürülürken «ey Allahım ben falancayı bağladım, onun bütün başarılarmı önle, dileği yerine gelmesin, yüzü kara çıksın, isteğigözünde, özlemi gönlünde kalsın» anlamına gelen, yalvarıcı, yakarıcı sözler söylenir. Sonra, tabanca, bağhacak kimsenin geçeceği yere saklanır. Bağlanmak istenen kimse tabancanın altından ya da ‘üstünden bilmeden geçerse, gerdeğe girdiğinde başarıya ulaşamaz; gelin sabahleyin, yatağından gene kızoğlan kız olarak kalkar.
Ancak, tabanca, tgüvey altından ya da üstünden geçtikten sonra, gizlenilen yerden alınır. Bu işlem kimseye söylenmez, gizli tutulur. Mermi, tabanca aamlusunda kaldığı sürece, güvey gelinle ‘birleşemez, onun ‘kızlığına son veremez.
Bu işlem yapılırkeı, cindilere, soluğu etkili sayılan hocalara danışma gereği vardır. Onlar, bu işlemin yapılışında gerekli sözleri Kur’andan a1arak <urlar, güveyin bulunduğu yöreye doğru okuyup ‘üflerler. Bu işlem sırasında okunan, söylenen sözler arasında «bu mermi bu tabancada durduğu sürece sen bağlısın, yüzün kara, için yaradır.» ‘tiiründen olanlar da vardır.
Güvey ‘bağlanıp, istenen, yerine geldikten sonra, büyü yapan, dilerse, bağı çözer. Mermiyi namludan çıkarır, «onu çözdüm der>; güveyin bağı bozulurmuş.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bir Erkeği Bağlamak için büyü

Erkeği bağlamak için çakının ya da usturanın, önce kapalı olan ağzı açılır. Yukarda söylenen arapça sözler okunup üflenir. Aracın ağzı açık bırakılarak saklanırsa, büyü gene gerçekleşirmiş. Ancak bu işte kullanılan çakının, usturamn daha önce başka bir işte kullanılmamış olması, silinmiş, yıkanmış olması gerekir. Başka işte kullanılan aracın büyü yapılmadan önce silinmesi gereklidir. Büyü yapmak düşüncesiyle silinirse, etkisi olmazmış. Özellikle, et kesilmişse, o araçla yapılan büyünün yararı olmaz.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Herhangi birini kendine sevdirmek bağlamak için

Bir çakı ya da ustura almır. Güveyin adı yedi kez okunup üzerine üflenir. Yedi kez başın üstünde döndürüldükten sonra, ağzı kapanır.Ya Allah Allah Allah
Ya flah hah İZah Ha
Ya ScUar Settar Settar Hu
Ya Kahhar Kahhar Kahhar Hu
diye okunur. Kimin, niçin bağlanmak istendiği üç kez söylenip öne doğru, üç kez söylenip arkaya doğnı üflenir. Sonra çakı ya da ustura bir yere saklanır. Üç kere aracm saklandığı yere doğru, biraz uzaktan, tuuu, tuuu, tuuu denir, tükürülür. Böylece, büyü uygulanır. Bu işlem de gerdekten biraz önce gizli yapılır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Gideni Bağlama Büyüsü

Oldukça keskin bir bıçak, kama, kılıç, neyse, alınır. Üstüne, bağlanmak istenen sevgili adı okunup üflenerek eğe ile ağzı köreltilir. Eğeyi sürdükçe niçin, kimin için yapıldığı söylenir. Eğenin her itilişinde «Ya Allah», geriye doğru çekiişinde «Ya İlh» denir. Bunlar üçer kere söylendikten sonra, üçer kez, «Ya Settar, Ya Cebbar» denir, sonra, ağzı körelti!en araç gizlice bir yere konur. Aracın keskin yanı gerdek yapılacak evin bulunduğu yöne çevrik olur. Bıçak orada durduğu sürece, büyü etkisini gösterir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

En etkilıi bağlama büyüsü

Canbar sevdiğini bağlama büyüsü ne şekilde yapılır? 40 Senelik Büyük tecrübe Aşk Bağlama büyüsü kendini kanıtlamış bağlama büyüsü ve bağlama büyüleri En kuvvetli aşık eden büyü canbar aşk ve bağlama büyüsü. Bağlama Büyüsü yaptırmak istiyorum diyenler için en güzel yol tarifi burası.
Her insan mutlaka aşık olmuş ya da olacaktır ve her insan arzu ettiği şahsın kendine aşık olmasını isterse .Bunun içerisinde her çareye başvurur. Bağlama büyüsü yapanlar bir başka yol bulamadıklarını söylerler.Kimilerine yönelik bu sorunu çözümlemenin yolu aşk büyüsü yapmaktan geçer onlar için çare aşk büyüsü yapmaktır.Şayet seven sevdiği açısından sevilmiyorsa sevdiği kişiyi aşık etmek için büyü inşa etmek biçare aşığın son umududur.
Böyle bir vaziyette en tesirli aşk büyüleri ile Bağlama büyüsü seçim edilir,en tesirli aşk büyüsü eşin dostun tafsiye ve anlattıklarından yola çıkılarak seçilir.Bazende bu işi meslek haline getirmiş bir büyücüden aşk büyüsü yapması istenir . Hüküm verilir ve aşk büyüsü yapılır . Ancak aşk büyüsü ne şekilde yapılır? Yalan hata eksik bilgilerle aşk büyüsü inşa etmek ne buna benzer neticeler doğurur?Aşk büyüsü zıt etki yaparmı , bunun gibi bir aşk büyüsü tutar mı?Aşk büyüsü uzmanı olduğunu argüman edenler tutmayacağını anlam etmişlerdir.Bağlama büyüsü tarifleri öyle pratik bulunmaz.

Seçilen en tesirli aşık etme büyüsü ve Bağlama büyüsü tarifi ele geçirilince aşk büyüsü yapma işine başlanır.Sevilen kişiyi kendine bağlamak için büyü inşa etmek aslına bakarsanız güzel karşılanmaz çünkü kişi iradesi haricinde sevmeye mecbur edilmekte büyüyle aşık edilecek şahsın bağımsız iradesi elinden alınmaktadır.

Bağlama büyüsü yaparken ve sonrasında aşk büyüsü tutar mı diye tereddüt etmek aşk büyüsünün etkisini azaltır . Tesirli aşk büyüsü tutar,tutacak diye şahsın zihnine yerleşen düşüncenin beyin içerisinde adeta şarj olup yoğunlaşması ve aşk büyüsü yapılan kişiye telapatik mesajlar haline dönüşerek pozitif sinyaller ulaştırmasına sebep olur. Hatta denilirki insan belli bir düşünceye zihnini konsantre ederse o fikiryüzünden formlar durumunda karşı tarafa ulaşır. Mesela aşk büyüsü yapılan kişi sizi rüyalarında görebilir bunu sağlayan sizin fikiryüzünden formlarımızın o şahsın beynine ulaşabilecek civarında meşgul enerjiye sahip olabilmesidir. Aşk büyüsü ile bağlama büyüsü yapacakların aşk büyüsünün tutacağına inanarak pozitif düşünmeleri başarı olasılığını kat kat arttıran en mühim faktör ve itici güçtür.

En tesirli aşk büyüsü canbar. Farklı ülkelerde aşk büyüsü farklı tür aşk büyüsü örnekleri olarak karşımıza çıkar. Canbar Asya aşk büyüleri içerisinde yer alır.Bu aşk büyüsü bozulması kolay olmayan bir aşk büyüsüdür.Aşk büyüsü bozmak için yapılması gerekenler canbar aşk büyüsünün karşısında her an oldukça başarılı olmaz denilmiştir.Aşk büyüsü bozanlar bu farklı aşk büyüsü karşısında zorlanmış bazende çaresiz kalmışlar. Bağlama büyüsü ne şekilde bozulur suleymanhoca.com’da yer alacaktır. Canbar aşk büyüsü yüzde surat tesirli büyülerin en başında gelir denmiş , birçok kuvvetli bir aşk büyüsü olduğu eskiler açısından argüman edilmiştir. Canbar aşk büyüsü benzer zamanda çok işlem gerektirmeyen pratik bir aşk büyüsü olarak bilinir. En tesirli Bağlama büyüsü tarifleri içerisinde aslına bakarsanız en pratik Bağlama büyüsü Canbar’dır denilebilir.
Kolay aşk büyüsü formülü.
Canbar sevdiğini bağlama büyüsü ne şekilde yapılır?
Canbar aşk büyüsü malzemeleri.Bu kuvvetli aşk büyüsü malzemeleri için gerekenler kolaylıkla temin edilebilir. Canbar aşk büyüsü inşa etmek için bir adet tabak büyüklüğünde ince deri tabakası alınır.Bulamayanlar kumaş ya da kağıt kullanmışlardır.Deri tabakası tabak tersine çevrilerek kenenarlarından deri üzerine kalem vasıtasıyla bir çember çizilir.Bu çizgi üzerinden deri tabakası ev şeklinde kesilir.

Tekrar bir boy ufak bir tabak alınır tabak tersine çevrilerek kenenarlarından deri üzerine kalem vasıtasıyla bir çember ek olarak çizilir.Bu çizilen çember ortalanarak su bardağı ağzıyla iç içe geçmiş 2 çember ek olarak çizilir bu çemberlerin içiçe geçtiği alan içerisine aşık olması istenen kişiyle büyü yaptıran şahsın adları birbirine bitişik olarak el yazısı şeklinde tüm harfler birbirine değmek kaydıyla yazılır . Metin kesinlikle çember çizgilerine değmemelidir.Canbar aşk büyüsü birçok önceki bir aşk büyüsüdür bu nedenle çemberlerin ve yazıların mürekkebinin çini mürekkebi olması önceki geleneksel yöntemi uygulayanlarca tafsiye edilir.Bu ev şeklinde deri üzerine hazırlanıp bitirilmiş kalan canbar aşk büyüsü temiz bir yerde saklanır.Tam güneş doğmadan bir önce çıkarılıp sessiz uslu bir ortamda düzgün bir zemine konur.

Merkezdeki metin net görülecek bir mesafeden merkezdeki yazıya gözler odaklanarak 160 defa canbar denir . Bitiminde aşık edilecek şahsın ana adıyla beraber adı söylenerek misal, falan kızı ya da filan oğlu bana bunun gibi bağlansın ayrılamasın canbar olsun diye tam 40 defa anılır bu işlemler yirmi gün tekrarlanır.İlk yedinci günden bu yana canbar aşk büyüsü etkisini göstermeye başlayıp yirmi günün bitiminde o kişi muradına erer dilediği kişiye kavuşurmuş .

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Karını Kendine Bağlamak İçin Büyü

Sarı bir kağıdın üzerine küçiik bir üçgen çizilir, köşelerine kızın adının baş harfi yazılır. Kırk bir kez «bağladım Hak yürüye» denip üçgene tiflenir. Kağıt ortasından icatlanır. Üçgen üstte kalır. Alt bölüme, ‘boş olan yere gene üçgen biçminde üç «vav», yedi «elif» çekilir. Kağıt üstüste katlanır, muşambaya sarılır, muşamba’nın üstüne kırmızı yama geçiriler  dikilir. Gerdekten bir gün önce, gelin evinin kapısının eşiği altına gizlenir. Sonra Kur’andan gelişi güzel bir süre okunur

asik-etme-buyusu

Sevdiğin Kişi Kendine Bağlama Duası

Seni sevmesini istediğin kimsenin adı ile birlikte aşağıda gelen harfleri muhabbete ait bir saatte yazarak niyetini söyle, akar suya atıver. Yazılıp akar suya atılacak harfler şunlardır;

Sevdiğin Kişi Kendine Bağlama DuasıSevgilinin saçına okunacak dua;
Sevdiğin bir kimsenin yada eşinin sana daha çok bağlanmasını, aradaki sevgi muhabbet aşk ve hasretin artmasını istiyorsan talep ettiğin kişinin saçının bir teline yirmi sekiz defa aşağıdaki duayı (muhabbete ait bir saatte, güzel kokulu bir tütsü yakarak) oku ve kırk gün yanında taşıdıktan sonra niyetini söyleyip yak. Hakkında bu tertibi uyguladığın kişinin sana karşı sevgi, muhabbet ve aşkının arttığını görürsün.

Sevdiğin Kişi Kendine Bağlama DuasıBismillhirRahmanirrahim*
Yevme te’tis semaü bi dühanin mübiyn*
Yağşen nase haza azabün eliym
*
U havle vela kuvvete illa billhil aliyyil azim* Ya Celil, Ya Cefi, Y Allah*

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Nişanlınızı Bağlama Büyüsü

Nişanlınızı Bağlama BüyüsüNişanlınız ile aranız kötü devamlı olarak kavgamı ediyorsunuz yada nişanlınız ile aranızı bozmak isteyen kişilerin kötü amaçları sonucu evlemek üzere olduğunuz kişi ile ayrıldınız yada ayrılmak üzermisiniz? Bugün sizler ile paylaşıcağımız uygulamada sevgiliniz veya nişanlınızın her nerde olursa olsun hemen aklına girip onun size dönmesini sağlıycaksınız

Bir kuş tutulur, öldürülmeden, kanatlarından bir iki telek alınır, sonra kuş kızın adı söylenerek uçurulur. Alınan telekler yedi çeşmede yıkanır. Su akarken, teleklerin üstüne bağlanmak istenen kızın adı üçer kez söylenir. Telekler, bir gece ayazda bırakıldıktan sonra, alınıp, bir taneymiş gibi görünecek biçimde, üstüste konur. İpek iplikle yedi yerinden bağlanır. Bu işlem yapılırken, sürekli olarak, bağlanmak istenen kızın adı söylenip sağa, sola üflenir. Telekler bir muşambaya sarılır, üstüne bir kırmızı bez sarılıp dikilir. Gerclekten bir gece önce, gelinevinin damına atılır. Kırk «Kulhuvallah», bir «Elham» okunduktan sonra, ya bir ağacın ya da bir düvarın dibine gizlice işenir.
Telekler damda durduğu sürece, kız bağlı kalırmış; güvey, ne denli uğraşsa, başarılı olamazmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Erkekliği Bağlamak için büyü

Gerdekten bir kaç gün önce, mezarlıktan alınan iki başayağı güveyin adı okunarak bir çiviyle birbirine çakılır. Bu iki tahtanm birer yüzüne büyükçe bir daire, dairenin içine bir üçgen çiziir. Üçgenin alt köşelerine sağa kızın, sola erkeğin adı yazılır. Tepesi:e de bir yıldız çizilir.
Yıldızın bulunduğu açıdan tabana bir dikme indirilir. Böylece kızla erkek arasına bir ayrılık çizgisi çekilir. Dairenin çevresine kırk vay (v), yedi sin (s), üç cim (c) harfi sıralanır. Güveyin adı yedi kez okunup tahtaya üflenir. Sonra tahtanın üzerine biraz toprak serpilir. Tahta, bir gece önceden, güvey evinin yakmmda, güveyin geçeceği bir yere saklanır. Tahtanın üzerindeki yazılar silininceye değin güveyin işi olmazmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Kocamı Eve Bağlama Büyüsü

Kocanız gerek iş nedediyle gerekse iş hayatında yaşadığı stresli yaşamdan dolayı artık evine daha az mı gelir oldu?Bazı kötü niyetli insanlar kocanızın boşluğundan yararlanıp kocanızı sizden almaya çalışabilir ve bir çok kişi bu konuda başarılı olmuştur.Bu kötü niyetli insalara karşı bugün sizlerle oldukça etkili bir uygulama paylaşıcaz bu uygulama ile kocanızın devamlı aklında buluncaksınız ve evine oldukça düşkün olucaktır.

TAVUK KANADI
Lekesiz beyaz tavuktan, biri sağdan, biri soldan olmak üzere, iki küçük telek koparılır. Teleklerin üzerine, kara is mürekkebiyle, bağlanmak istenen kızın adı yazılır. Sonra telekler üstiiste getirilip bağlanır. Kırk bir kez kocanızın adı söylenip güvey evine doğru üflenir. Yetmiş «Elham», kırk bir «Kulhuyallah, okunduktan sonra telekler bir kırmızı beze sanlarak bağlanır. Üç kez üzerine tükürülür. Kırk kez:
Hayı mm Allah
Şerr mm Allah
Yd habibullah
Seyylde seldm
Temmete temmet
Yd
Resul himmet
Sedde ha sedde ha
Allah Allah Allah
okunup kocanızın yaşadığı eve doğru üflenir. Telekler, cuma gecesi önce, kızın evinin kapısının eşiğinin altına saklanır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

kocanı kendine bağlamak için büyü

İyice (kızarmış, olmuş kızılcıklardan, yedi ayrı ağaçtan, yedişer tane alınır, ¡bir maşrapaya konup ayaza bırakılır. Üç gün ayazda kalan kızılcıkların her biri için bir «kulhuvallah» okunup gebe kalmak isteyen kadının göğsüne üflenir. Bu işlemden sonra gelen ilk cuma sabahı, ezandan epey önce, kadının iki memesi araşma çaprazlama birer «Allah» yazılır. Yazılar bilmeyen bir kimsenin görmemesi için memelerin altına yazılır. Üç günde bir kez bu yazılar silinip yeniden yazılır. Bu işlem yedi kez uygulanır. İşlemin bitiminde muska yapılır. (Resim: 46). Muska yapılırken ilkin kadının, sonra kocasının adı otuz üç kez söylenir, her söylenişte teşbih çekilir, bir «sübhanal-lah» söylenir, kadının dizlerine doğru üflenir. Ayazda kalan kızılcıklar alındıktan sonra iyice ezilir, çıkan suya biraz da su katılır, üç sabah kuşluktan önce «bismillâh ya Allah» diyerek içilir, biraz da kocanın yemeğine katılıp akşama (yemekte) ona verilir. Koca bunu bilmez.

sevgi

Muska iki kat muşambaya, muşamba üç kat yeşil yamaya sarılıp kadının kocasının adını oluşturan harflerin iki katı dikişle dikilir. îki rikat tövbe namazı kılındıktan sonra muska bir sicimle kadının boynuna asılır. Muskayı yapan, kadının ‘boynuna asarken (başkası asamaz) «allahu lâilahe illâbillâh» der (kadının) yüzüne üfler. Kadın bu muskayı taktıktan sonra, iki hafta içinde, kocası ile en az üç kez sevişir, yirmi bir gün içinde .gebe kaldığını anlarmış.

Bu bir büyüdür, yapımında yalnız kadın ile cinci bulunur, üçüncü bir kimse araya giremez, kadının kocası bile olayı bilmez, yoksa büyünün etkisi kalmazmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bir Erkeği Kendine Nasıl Aşık Edersin

Sevgilisinin (kızın) (kendisine kaçmasını, başlık parası ödemekten kurtulmayı isteyen bir delikanlı, kızın yaprak toplamak üzere onmana gittiği gün, .gizlice, ardından gider. Kızın ot biçtiği yerdeki kızılağaçlardan (kızılağaç olması gerekli) yedi yaprak koparır (ayrı ayrı ağaçlardan). Koparırken kızın adını söyler, «kavuştur ya Rabbi», diyerek yedi kez yere tükürür (büyüyü yapacak yetkilinin önerisi üzerine), kızılağaç yapraklarım ıslak bir yamaya sararak ıbir gece ayışığmda bırakır.

Yamaya sarılan yapraklar yedi çeşmeden alınmış bir tas suda ıslatıldıktan sonra her birinin üzerine kızın adı yazdır (is mürekkebi ile), üç «euzubillah, ya Allah» söylenip kızın evine doğru üflenir. Her yaprak için yetmiş yedi «ya seyyid» söylenip yapraklar yeşil bir yamaya sarılır, yedi dikişle dikilir. Her cuma gecesi, yatsıdan sonra, bir yaprak kızın evinin damına atılırken, kızın adı söylenip «birleştir ya Settar» denir, göğe baktır. Böylece yedi cuma geçer. Sekizinci cuma günü sabah ezanından sonra (namaz kılınırken) kızın evinin yakınlarından geçilir. Erkek, bu büyü yapıldıktan sonra üç gün ortalıkta görünmez,üç gün sonra, geceleyin, kızm damına kızın adını oluşturan ‘harflerin sayısınca ekin tanesi (arpa, ¡buğday, mısır, çavdar türünden herhangi biri olur) atar. Kıık gün içinde kızın oğlana kaçmak için sağa sola göz ettiği, yardımcı beklediği görülürmüş.

Bu büyüyü cinci yapar, erkek uygular. Sevdiği kıza büyü yaptırmak isteyen kimse cincinin gösterdiği yolda gider, düzenlenen büyüyü uygular. Bunu da yalnız cinci ile büyü yaptıran bilmelidir

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Sevgili Bağlama Büyüsü

Kız, etek traşı olurken, kıllardan bir tutam alımr. Kız yıkanırken yanında bulunan kadınlardan birinin yardımıyla gizlice alınan bu kıllar üçe ayrılır. Ayaza konmuş suda yıkanır. Yıkanırken kırk bir kez «ya bikrihi» denir. Daha sonra yedi kez «ya ilhj» denir, kılların uzerine üflenir. Kıllar, kızın adı yazılı bir kğıdın üzerine konur. Kıllann çevresine bir daire çizilip dairenin dört yanına dört «vav» yazılır. Şu sözler söylenir:
Seddihi bikrilzi
Sedctihi kzsmetihi
Seddihi fikrihi
Seddihi kudretihi
Ya seyyid ya seyyid ya seyyid
Euzubillah
Halikim Allah
Bil avnihi bil avnihi bil avnihi
1-luHuHuHuHuHuHu
Ya Huuuuuuu…
Kağıt düzgünce katlanır, üç kat mu.şambaya sa

rıhr, bir yarna ile muşamba kuşatılıp dikilir. Bu büyü gerdekten ya yedi, ya üç gün önce yapılır. Muska kızın geçeceği bir yere ya da su alacağı bir çeşmenin taşı altma gizlenir. Kız en az üç kez onun ya üstünden geçmeli, ya karşısında olmah. Kız böylece bağlanır. Bu bağlanma, kızın kazıdığı kıllar büyüyüp eski duruma gelinceye değin sürermiş.

Eşini Kendine Bağlama Büyüsü

Eşini Kendine Bağlama BüyüsüÜlkemizde medyum hocalara en çok istek gören büyü olmasına rağmen çok az sayıda kişi bu uygulamayı etkili bir şekilde yapabilmektedir.Eşinizi kendinize bağlamak için etkili bir büyü yapabilmek için havas ilmi çok iyi hakim olunması gereklidir.Kocasının kötü niyetli bir kadın tarafından kandırılmış ve her geçen gün evden soğutmak için kocanızı kandıran için yapılan bu büyü doğru zamanda doğru bir hoca tarafından yapıldığı zaman etkileri bir çok kişi tarafından görülmüştür.Bu uygulamanın ilk önce doğru zamanı Arabi  ayının son perşembe gecesi bozulmuş bir yumurtanın döküldüğü kağıda üzerine matlubun ismi adedi kadar ayetleri okuduktan sonra kapılarının eşiği altına gömüp veya herhangi bir yolla üzerinden atlattıktan sonra yumurtayı oradan alıp sahibi meçhul bir mezara gömer ve arkasına bakmadan oradan uzaklaşırsa gerek erkek ve gerekse kadın bir daha ismi zikredilen kimse ile münasebette bulunamaz ve ayrılır.Bu uygulama tutarsa ilk belirtisi olarak eşiniz sizi normalden daha fazla aramaya başlıycak ve size daha sıcak davranıcak takip eden bir kaç gün sonra artık size olan ilgili oldukça artıp kendisini kandıran kadını tamamen düşünmekten vazgeçicek

Yorumlar

Sertap Can;Hocam merhaba kocamın işi durumu devamlı dışarıda uzaklarda görev almaktadı bir süre sonra bir kadının kanına girdiğini ve onu bir şekilde kandırdığını gördük uzakta olduklarından dolayı fazla bir şey yapamadım ve çok üzüldüm beraber yapmış olduğumuz bu uygulamadan 1 hafta sonra çok olumlu etkiler oldu yardımınız için çok teşekkür ederim

Inneke meyyitün ve innehüm meyyitûn* Sümme inneküm yevmel kıyameti inde rabbiküm tahtesımûn* Emvâtün ğayru ahyaîn ve mâ yeş’urûne eyyane yub’asûn* Fe innehüm yevmeizin fil azâbi müşterîkûn* İnnemâ em ruhu izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün fe yekûn* Kul innel mevtellezî tefirrûne minhü fe innehû mülâkıyküm* Kutilel insânü mâ ekferahû mîn eyyi şey’in halekah* Min nutfetin halkahu fe kadderah* Sümmes sebile yesserahu sümme emâtehû fe akberah* (Erkek için) kezâlike yemutü zekeri filan ibni fi lanete (kadın için) kezâlike yetnûtü ferci filânete binti filanete bi hakkı men yekûlü liş şey’i kün fe yekûn* Tevekkel yâ meymûn bi hakki hâzihil esmâi aleyküm*

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Erkek bağlamak için büyü

Bir kağdın üzerine bir dörtgen çizilir. Köşegenlerinin kesiştiği yere,bağlanmak istenen erkeğin adı yazılıp küçük  bir daire içine alınır. Dörtgenin çevresine birbirine bitişik durumda kırk bir «vav» yazıhr. Dört çizginin ortalarına da birer <nun» konur. Kur’andan bir süre, özellikle  <Rum süresi» okunur.

erkegi-baglama-icin-buyu

Kağıt, üçgen ‘biçiminde katlanır, üç kat nuşambaya sarılıp üzerine geçirilen reşil ‘bez kırk bir dikişle dikilir. Muska gizlice güveyin geçeceği kapının eşiği altına saklanır. Böylece güvey bağlanırmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Sevdiğin Kişi kendine Bağlama Büyüsü

Kızın, kestiği tırnaldardan birkaç tane alınır, yedi çeşmeden alınmış bir taş  suyun içinde, her gün yedi kez, taşı yanına gidilip Kur’anın <Nis» süresi yetmiş kez okunur, suya üflenir. Son günü, tırnaklar alınır, kirli yünle kurutulup kızın adı yazılı ‘bir kağıda atılır. Kağıt üçgen biçimde katlanır. Onun üstüne yedi kat muşamba sarılır. Muşambanın üstüne de kızın giysilerinden biri sarılır.
Böylece, eldeki muska ,gizlice. kızın kapısının eşiği altına saklanır. Kız, üstünden geçince bağlanır. Muska düzenlenirken, sık sık, <bağladım seni kız» denip, sağa, sola üfürü lür. Bu büyü düzenlenirken okunan süresi Kur’anın 14’üncü süresidir. Türkçesi şöyledir:
De ki: Sığınrnm insanların rabbine
İnsanların yöneticisine
İnsanların tanrısına
Kötii kötü düşüncelere salcınlardan gizlice
İnsanların içine kötülük sokanlardan
Cinlerden, insanların kötü lüklerinden.
Bu sürenin arapçası okunur. Bunu da, büyü işlerinde uzman bir cinci, bir hoca yapabilir ancak.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Evinizin Dağılmaması İçin Büyü

Patates, soğan, şalgam ya da ‘benzeri yumrulu bitkilerden biri alınıp, kim için (büyü yapılacaksa onun adı söylenerek, ortasından ikiye (bölünür. Kesilen nesnenin düz yüzüne iğne ile büyü yapılacak kimsenin adının baş harfi ile son harfi çizilir.
Sübhaneke sübhaneke lemyezel
Sübhaneke sübhaneke rahiyel
Sübhaneke sübhaneke yel eceli


sözleri yetmiş kez söylenir, öne, arkaya doğru üflenir, namaz kıla kıla  üç kez sedeye varılır (kıbleye dönülmez).
Bu işler bittikten sonra, ortasından bölünen yumru, araya bir yaprak konarak üst üste getirilip bir bezle sarılır, bağlanır. Cuma gecesi, sabah ezanından önce, büyü yapılan kimsenin evin yakınında, gelip geçmeye elverişli (bir yerde, çıkın, toprağa gömülür.
Bu büyü, kış bitiminde, ekin ekilip yumrulu bitkilerin dikilişi döneminde yapılır. Yumru filizlenmeye başlayıncaya değin büyü etkisini gösterir, güz gelince de etkisiz kalırmı4. Yunırular filizlenir de kökleri birleşirse karı-koca arasındaki kırgınlık ortadan kabkarmış. Bunu önlemek için de kesilen yumrular birbirine bağlanırken araya teneke parçası, ya da ince bir taş konur.
Üç almak için yapılan bu tür büyüler, daha çok geçici bir süre için uygulanır, evin dağilması, ailenin Yıkımını pek istenmez.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Bağlama Büyü Nedir?

Bağlama Büyü Nedir?Genellikle evli çiftlerin evlilik hayatlarını kurtarma ve düzene girme amacıyla gözü benden görmesin niyeti ile yapılan büyü çeşididir.Bağlama büyüsünü konusunda uzman ve en az 5 yıllık deneyime sahip olan bir medyum yapmalıdır.

Aksi taktirde Bağlama büyüsü diğer büyü çeşitlerine göre daha tehlikeli bir büyü çeşitlerinden biridir ve amatör bir medyum tarafından yapılırsa ters tepkileri bilinmektedir.Bağlama büyüsü vefk adı verilen güçlü bir tılsım ile yapılmaktadır.

Bağlama büyüsü,giden sevgiliyi geri getirmek,büyük bir aşk beslemek ve iki kişinin tam bir sadakat ile yalansız riyasız mutlu olmasını amaç edinir.Genel olarak bağlama büyüsü olsun aşk büyüsü olsun kullanılan çok özel,maliyetli malzemeler vardır,ben sizlere en uygun koşullarda dertlerinize kesin çözüm sunabilmek için sizlerin yanındayım.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Büyü Hakkında Bilgi

Büyü Hakkında BilgiBüyü nedir diye sorduğunuzda büyü hakkında bir çok açıklama, bir çok yorum, bir çok tanım bulursunuz ama acaba kişiye göre büyü nedir. Kimisine göre büyü çok büyük bir günahtır ve cehenneme gitme sebebidir. Kimisine göre büyü gereklidir ve günah değildir. Ama bir çok insan büyünün günah olduğunu düşünür ve yinede büyü yaptırmayı mantıklı bulur. Büyü aslında sizin olaya yüklediğiniz enerjidir ve varlıklar aracılığı ile yapılır. Bu nedenle de bir çok insan büyüden uzak durmayı tercih eder. Dualara yönelir, isteklerini, arzularını dualar ile elde etmeye çalışır. İnsanların bu konuda unuttuğu bir şey vardır, insan iradesine etki eden her şey büyüdür. Bunu farklı bir çok yoldan elde etmenin yolları vardır ve bir insanı bu efsun altına aldığında aslında ona bir şekilde büyü yapmış olursun.

İnsanlar ne elde etmek için büyü yapar diye sorduğunuzda ise bunun cevabı tek bir kelimedir. Mutluluk. İnsanlar iyi yada kötü, yaptığı yada yaptırdığı her büyüyü bir şekilde mutlu olmak için yapar. İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri mutlu olmak için yaşar. Kimisi iyilik yapar mutlu olur kimisi savaş çıkarır mutlu olur. Kişilerin fıtratına göre mutlu olma kriterleri değişir.

(daha&helliip;)

Bağlama Büyüsü Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal çevre içinde kendini evli olarak tanıtan ya da sevgili, eşken ayrı olarak yaşamına devam eden çok sayıda kişi bağlama büyüsü dualarına başvurmaktadır. İlimler terminolojisi bakımından tılsımı, etkileyiciliği ve yoğunluğu bir hayli yüksek olan dua ve büyüler medyumlar vasıtası ile topluma kazandırılmaktadır. Alanında uzman medyum ve hocalar, kişilerin içinde bulunduğu negatif havayı dağıtarak kısa sürede sevdiklerini geri getirerek kopmaz başlarla birbirine bağlamaktadır.

Hayatın her alanında etkili olan efsunlu büyüler, medyumların titiz çalışması engin birikimi ve tecrübeleri sonucu kişiler üzerinde uygulanmaktadır. Bağlama büyüsü ayrıma büyüsü kadar neticesi kişi üzerinde iz bırakan ve olağanüstü etkileri olan dualardandır. Evlenip boşanan, sevgilisinden ayrılan, eşinin gözünün ondan başkanı görmesini istemeyen, karşılıksız seven her kişi bağlama büyüsünün tılsımına kapılmakta ve bu büyüyü yaptırmaktadır.

Havvas ilminin en büyük alanlarından olan büyücülük, yıldız ve şekillerin yanı sıra yazı eşya ve kişiler aracılığı ile işlev ve ün kazanmaktadır. Bağlama büyüsü, kavuşmak istediğiniz kişinin eşyası, saçı, yediği içtiği malzemeleri; karakter özelliği ve ilgi alanları dikkate alınarak yapılmaktadır. Halis niyetli olup abdestli şekilde duaya icabet etmek bağlama büyüsünün en önemli yapılış aşamalarındandır.

Bağlama büyüsü, ilimlerin en derin muhtevasına sahip olan medyumlarca kişilerin büyü yaptırış amaçlarına göre değişmektedir. Ruhsal çöküntü yaşayan; eşlerinde ayrı olan çiftler, ayırma büyüsünü bozmak ve sevgilisini geri getirmek isteyenler bağlama büyüsü yaptırmaktadır. Sevdiğini kendine körkütük âşık etmek kişiler, ruhsal çöküntü yaşayan ve eşlerinde ayrı olan çiftler, ayırma büyüsünü bozmak isteyenler de bağlama büyüsüne yönelmektedir. Büyü ayrıca sevgilisini geri getirmek isteyenler ve sevdiğini kendine körkütük âşık etmek isteyenlerce yaptırılmaktadır.

Profesyonel medyum ve hocalar tarafından hazırlanan bağlama büyüleri, gerçekleşme olasılığı çok yüksek olan dualardandır. Allah’ın kelamı ve lafzı ile sonuçlanan dualar, sevdiği ile bağını güçlendirmek isteyen, eşini dostunu ve sevgilisini geri getirmek isteyen herkesçe güvenle tercih edilmektedir. Bağlama büyüsü kişinin yaşam haritasına bakılarak şekillenen; esrarengiz, tılsımlı ve etkisi büyük olan efsunlu dualardandır.